Förtroendevald

Att vara förtroendevald betyder att man fått ett uppdrag, ett förtroende, från församlingens medlemmar. Genom val har vi utsett vilka personer som ska ta ansvar för församlingarnas ekonomi och olika verksamheter.

Svenska kyrkan har enats om att alla församlingars grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska leva i tro på Jesus Kristus och en kristen gemenskap.

De personer som är förtroendevalda har ett genuint engagemang för Svenska kyrkan och församlingarnas uppdrag. De gör sitt bästa för att ta kloka och genomtänkta beslut så att det ska finnas resuser och utrymme för de olika verksamheterna.

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation. Det betyder att alla som är medlemmar i kyrkan också har möjlighet att påverka sin församling genom val. Alla som har fyllt 16 år har rösträtt och den som fyllt 18 år har rätt att ställa upp till val.

Mellan valen, som är vart fjärde år, går det bra att kontakta de förtroendevalda med sina frågor eller förslag.

Vår organisation

Församlingsråd
Knivsta pastorat består av sex församlingar; Alsike, Husby-Långhundra, Knivsta, Lagga, Vassunda och Östuna. I varje församling finns ett församlingsråd som bland annat beslutar om församlingens gudstjänstliv. Församlingsrådets ledamöter utses av Kyrkofullmäktige efter ett nomineringsmöte i församlingen.  

Kyrkoråd
De sex församlingarna har ett gemensamt kyrkoråd som tar beslut som rör församlingarnas budget, personal, kyrkogårdar, verksamheter, mm. Kyrkorådet utses av Kyrkofullmäktige och mandatperioden är fyra år.

Kyrkofullmäktige
Knivsta pastorats kyrkofullmäktige är Knivsta pastorats högst beslutande instans. Fullmäktige utses genom direktval var fjärde år när det är kyrkoval. Kyrkofullmäktige har det yttersta ansvaret för församlingarnas budget, församlingsinstruktion, fastigheter, mm.