Musume vår vänförsamling

Sedan slutet av 1970-talet har Knivsta pastorat en vänförsamling i Zimbabwe. Läs mer om detta samarbete och hur du kan bidra till att ge föräldralösa barn möjlighet att gå i skolan.

Musume är vår vänförsamling i Zimbabwe. Läget i Zimbabwe är svårt, även om det går framåt på flera områden. Svält och politiska övergrepp hör fortfarande till vardagen. Många är drabbade av HIV/AIDS och familjer splittrade. Många barn är föräldralösa och tas om hand av släktingar och grannar.

Knivsta fick besök från Musume i slutet av september 2018. Kyrkoherde Moment Mavasere och mr Donald Mbiza åkte runt och deltog i gudstjänster och samlingar. De fick se olika delar av Knivsta pastorat och även en del av Sverige.

Kontraktet om bistånd från Knivsta pastorat till barns skolgång i Musume förnyades.

Vi vill stödja vår vänförsamling genom att skicka pengar till skolavgifter för föräldralösa barn. För närvarande räcker våra pengar från gåvor och kollekter till att hålla cirka 50 föräldralösa barn i skolan. Utan detta stöd hade de inte kunnat få någon utbildning.

Vi tror att utbildning är ett bra sätt att hjälpa landet till en bättre och mer demokratisk framtid. Vi behöver din hjälp för att kunna fullfölja vårt åtagande och helst utöka det.

Swish 123 539 93 65

Ge ett bidrag!

Om du vill ge ett bidrag till Musume kan du sätta in pengar på plusgiro 10 00 09-0 och märka din insättning med ”Till Musume”. Eller Swisha till 123 539 93 65.

Har du frågor?

Kontakta Eva Okfors tel: 070 - 732 62 04

Zimbabwes flagga inlagd i en karta över landet.

Svenska kyrkan har verkat i Zimbabwe i över 100 år

Svenska kyrkans arbete i Zimbabwe har en lång historia. Läs här om hur det utvecklats från 1800-talet till nutid.