Gröna tecknade fiskar, bubblor med text om vad eleverna har lärt sig.
Foto: Mårten Gudmundhs

Mer än kunskap

På S:ta Maria skola förmedlar vi inte bara kunskap utan ger också eleverna möjlighet till att själva ta ansvar för sin inlärning. Vi vill stimulera elevernas nyfikenhet och ge dem verktyg för att våga utmana.

Skolveckan inleds med kapellsamling. Våra kapellsamlingar är en stund för reflektion kring ämnen, stora som små. Här får vi höra bibelberättelser, personliga upplevelser och inspirerande historier. Vi sjunger sånger tillsammans om gemenskap, bön och glädje. Vid slutet av varje kapellsamling får klasserna med sig en tavla tillbaka till klassrummet med ett budskap att tänka extra kring under veckan som kommer.

Värdegrund
För att konkretisera vårt värdegrundsarbete för både barn och vuxna har vi sammanfattat det i tre ord; trygghet, kärlek, respekt. Värdegrundsorden är mer än bara ord. De är förhållningssätt som är väl förankrade i vårt dagliga arbete och som genomsyrar hela verksamheten, från din första dag på S:ta Maria och framöver.

Gemenskap
Den största fördelen med en mindre skola som S:ta Maria är den sammanhållning och gemenskap som omfamnar alla som vistas här. På S:ta Maria har vi hög personaltäthet och en strävan efter att all personal ska ha en relation till alla elever. Alla barn är allas barn.