Alsike kloster - en fristad sedan 1964 för människor på flykt.
Foto: Mårten Gudmundhs

Alsike kloster

Formellt är Alsike kloster fristående från Knivsta pastorat, men kyrkan och klostret samverkar på olika sätt.

Bredvid Alsike kyrka finns Alsike kloster, där systrar inom Helgeandsordern, Svenska kyrkan, bor. Helgeandssystrarna har sin upprinnelse ur syster Marianne Nordströms kallelse under ett firande av Birgittadagarna i Vadstena 1944. Tillsammans med Ella Persson (bortgången 2016) kom de till Uppsala 1957 och till Alsike gamla skola 1964. Idag finns också syster Karin och syster Rose där.


Den som besöker klostret möts av värme, katter och människor i nöd. Klostret beskrivs ofta som en fristad. Asylsökande, ungdomar och splittrade familjer är några som fått uppleva en tillflyktort i Alsike kloster.

För systrarna är allt detta ett uttryck för kallelsen från Gud, där klosterlivet handlar om tjänanade och lydnad. En livsform som sätter Gud i bön och lovsång i första rummet. Där ingår tidebön, Bibelläsning och nattvard som källan till det uttryck av kärlek och renhet som systrarna vill leva ut.

Det går att komma till klostret som gäst eller som medarbetare. Som medarbetare får man kost och logi för arbetet man utför.
Man kan dessutom komma som aspirant.  Det innebär att man förutom arbetet deltar i den regelbundna bönen för att pröva en eventuell kallelse  till klosterlivet under ett år.

Klostrets hemsida

www.alsikekloster.org

Kontakta klostret för mer information: 
Alsike kloster, 741 92 KNIVSTA. Telefon: 070-8482444,
telefax: 018-383165, postgiro 591818-0, Helgeandssystrarna.