Svenska kyrkan i Knivsta

Svenska kyrkan i Knivsta är organiserat i ett pastorat som består av sex församlingar med tillsammans sju kyrkor och ett kapell.

Om Knivsta pastorat

Knivsta pastorat är ett pastorat i uppland södra kontrakt i Uppsala stift i Svenska kyrkan. Pastoratets huvudsäte ligger i Knivsta, som ligger i Uppland och Uppsala län och omfattar hela Knivsta kommun.

Kontakta Knivsta pastorat

Här når du expeditionens telefonväxel, pastoratets anställda och förtroendevalda.

Församlingar och kyrkor

Svenska kyrkan i Knivsta består av sex församlingar - Alsike, Husby-Långhundra, Knivsta, Lagga, Vassunda och Östuna, med totalt sju kyrkor, ett kapell och det gemensamma multihuset S:ta Maria Alsike.