Svenska kyrkan i Knivsta

Svenska kyrkan i Knivsta är organiserat i ett pastorat som består av sex församlingar med tillsammans sju kyrkor och ett kapell.