Vår värdegrund

Varje Människa är Unik och har ett Absolut Värde
Som unik person är varje individ värdefull och har rätt att bli sedd, lyssnad på, tagen på allvar och bli accepterad för den man är.

Livslångt Lärande
Varje människa behöver genom hela livet få stimulans för sin nyfikenhet och upptäckarglädje och uppmuntras att tänka, känna och handla självständigt.

En Hemlik Miljö
Vi strävar efter att tillsammans skapa en miljö som känns trygg, hemtrevlig, inbjudande och där alla ges möjlighet att vara delaktiga i utformningen.

Ett Gott Bemötande
Varje individ skall känna sig uppskattad för det hon/han är eller vill utveckla. Var och en ska få leva utifrån sina egna förutsättningar och intressen.

Tradition och Liv
Vi sätter värde på kultur, traditioner och högtider som skapar en trygg förankring i nutid och framtid.