Foto: Pixabay

Östervåla Harbo pastorat

Pastoratet består av två församlingar, Östervåla och Harbo. Välkommen till vårt pastorat, mitt emellan stad och landsbygd. Numret till pastorsexpeditionen är 0292-223 60

Mässa Aspnäs gårdskyrka 20/6

Söndag 20/6 kl. 11.00 Mässa Aspnäs gårdskyrka. Tredje söndagen efter trefaldighet. Dagens tema: Förlorad och återfunnen.

Musikgudstjänst Östervåla kyrka 20/6

Söndag 20/6 kl. 18.00 Musikgudstjänst Östervåla kyrka. "Våra älskade sommarpsalmer" Visning av instrument. Johan Wallin, Tommy Ekström.

expeditionens sommartider.

Foto: Pixabay

Vecka 25-32 har vi sommartider på pastorsexpeditionen.
Vi har öppet tisdagar kl. 10.00-12.00
och torsdagar kl. 10.00-12.00 i Östervåla.

Vecka 33 är allt som vanligt igen med kvällsöppet
i Östervåla torsdagar kl. 17.00-20.00
och expeditionstid i Harbo torsdagar kl. 12.00-14.00.
Välkommen!

Gubbdagis!

Foto: Pixabay

Hej Gubbdagis!
Nu får vi äntligen ses!
Vi har tänkt att ha två träffar ute i juni, (med korvgrillning).
Den 8 och 22 ses vi vid Birgittagården i Harbo kl. 10.00-12.00.
Hoppas vi ses!
Tomas och Nina

Kyrkhäng i Östervåla

Ni som går i årskurs 2 och 3 kom och häng med oss! Vi tänkta ha tre träffar med start den 7/6 därefter ses vi den 14/6 och 21/6 kl. 13.30-15.30 vid församlingshemmet, Östervåla (ute). Vi kommer att vara ute så kläder efter väder. Ta chansen och kom och ha roligt tillsammans med oss! Hoppas vi ses! Har ni frågor eller undrar ni något ring oss gärna! Sandra Forebäck 0292-223 69, Marina Jonsson 0292-223 70, Nina Eriksson 0292-223 71.

angående nya restriktioner from 1/6

Foto: Pixabay

Från och med 1/6 gäller nya regler för allmänna sammankomster och folksamlingar.
För oss i kyrkan blir det lättare att samlas, även inomhus, men bara om vi har anvisade sittplatser. Utan anvisade sittplatser får vi fortfarande bara vara åtta personer.
I Östervåla och Harbo kyrkor kan vi vara 50 personer, i lilla Aspnäs 35 personer.
Vi kommer att ha markerade sittplatser, och vi ber alla besökare att vänta med att gå in till vi hämtar er och visar var ni ska sitta.
Vi ber er också lugnt sitta kvar i bänkarna när gudstjänsten är slut – vi ser till att ni lämnar kyrkan bänkrad för bänkrad.

Om vi har gudstjänster eller samlingar utomhus får vi vara 100 personer utan anvisade sittplatser. Därför kommer vi att vara ute så mycket som möjligt.
Tänk på att även dop, vigslar och begravningar är väldigt fint att ha ute. Både i Östervåla och Harbo har vi fina utealtare i vackra miljöer.

 Våra församlingshem är fortfarande stängda för uthyrning, vi hoppas att nästa steg i restriktionslättnader innebär att de kan öppnas igen.

Aspnäsgården får hyras ut till barn- och ungdomsläger.

Cecilia Jansdotter,
kyrkoherde

öppettider på expen

Öppettider på pastorsexpeditionen.

Måndag: stängt.

Tisdag: 10.00 - 12.00.

Onsdag: stängt.

Torsdag: 12.00-14.00 Harbo Birgittagården.

Torsdag: 17.00-20.00.

Fredag: 10.00 - 12.00.

Övriga tider tar vi emot besök och svarar i telefon i mån av tid.
Telefon: 0292-223 60.

 

 

Foto: pixabay

Vi söker gravrättsinnehavare!

Foto: Pixabay

Vi söker gravrättsinnehavare!
Östervåla-Harbo pastorat söker gravrättsinnehavare till gravplatser på Östervåla och Harbo kyrkogård. De gravplatser som berörs är försedda med en skylt med uppmaning att kontakta församlingens expedition. Om du är anhörig eller känner till något om anhöriga till den/dem som är gravsatta på gravplatsen vänligen kontakta oss på telefon 0292-223 60 eller e-post: ostervala-harbo.pastorat@svenskakyrkan.se.
Det går också bra att skicka brev till Östervåla Harbo pastorat,
Ågården, 740 46 Östervåla.

En detaljerad lista över gravplatser som saknar gravrättsinnehavare finns på pastorsexpeditionen.

Får inte pastoratet kontakt med någon anhörig inom två år kommer gravplatsen att betraktas som återlämnad till pastoratet. Det betyder att gravanordningen kan tas bort och att gravplatsen kan upplåtas på nytt.

 

KYRKCAFÉ 70+

Uppsala län har förstärkt restriktioner p.g.a. ökad samhällsspridning av Covid 19. Råden är en skärpning av de tidigare restriktionerna och därför pausas kyrkcafét tills vidare.

KÖREN SÅNGGLÄDJE

Uppsala län har förstärkt restriktioner p.g.a. ökad samhällsspridning av Covid 19. Råden är en skärpning av de tidigare restriktionerna och därför pausas kören Sångglädje tills vidare.

Varsamhet och omsorg om varandra i Coronavirusets framfart

Kyrkans miljöer är heliga platser och en trygg punkt för många. Så långt som det är möjligt kommer vi att fortsätta hålla verksamheterna och miljöerna öppna, trygga och tillgängliga. När vi firar gudstjänst avråder vi från att kramas eller ta varandra i hand vid fridshälsning. Vid mässa används konsekvent intinktion. Vi är noga med hygien och är särskilt aktsamma när det gäller kontakter med äldre människor, till exempel andakter på serviceboenden. Det är viktigt att vi gör vad vi kan och följer det myndigheterna råder oss: det kan gälla handtvätt, restriktiva utlandsresor eller omdöme i socialt umgänge. Precis som i andra typer av kriser är varsamhet och omsorg om varandra något som måste vara en grundinställning hos var och en av oss.

Den 1 september 2019 övertog Östervåla-Harbo pastorat Solrosen second hand och café.