Foto: Pixabay

Östervåla Harbo pastorat

Pastoratet består av två församlingar, Östervåla och Harbo. Välkommen till vårt pastorat, mitt emellan stad och landsbygd. Numret till pastorsexpeditionen är 0292-223 60

Söndag 31/1 kl. 11.00 Gudstjänst Östervåla kyrka.
Septuagesima.
Dagens tema: Nåd och tjänst.

Gudstjänst Östervåla kyrka 31/1

Söndag 31/1 kl. 11.00 Gudstjänst Östervåla kyrka. Septuagesima. Dagens tema: Nåd och tjänst.

Söndag 7/2 kl. 18.00 Gudstjänst Harbo kyrka.
Kyndelsmässodagen.
Dagens tema: Uppenbarelsens ljus.

Gudstjänst Harbo kyrka 7/2

Söndag 7/2 kl. 18.00 Gudstjänst Harbo kyrka. Kyndelsmässodagen. Dagens tema: Uppenbarelsens ljus.

DROP IN VIGSEL 14/2

Foto: Pixabay

FUNDERAT PÅ ATT GIFTA ER?
SLÅ TILL PÅ ALLA HJÄRTANS DAG.
I Östervåla kyrka finns präst och musiker redo.
Se till att ni snarast beställer hindersprövning (skatteverket),
och tar med er hindersprövningsintyget till kyrkan.
Vigseltider: 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Max sex gäster får man ha med sig om man vill.
Brudparet måste vara på plats en halvtimme innan
för kort samtal och genomgång.
Ring och boka er tid senast kl. 12.00 den 12 februari!
Pastorsexpedition: 0292-223 60 eller maila:
ostervala-harbo.pastorat@svenskakyrkan.se

 

ÖPPEN KYRKA Östervåla och Harbo

Foto: Pixabay

Öppen kyrka i både Östervåla och Harbo,
söndagar kl. 10.00-15.00.
Stilla musik, ljuständning.
Tisdagar i Östervåla kl. 10.00-12.30.
Middagsbön 12.15.
Torsdagar i Harbo kl. 12.00-14.00.
Ljuständning, samtal.

angående förbud att samlas fler än åtta personer.

Foto: Pixabay

Under morgonen diskuterade vi regeringens besked om förbud för allmänna/offentliga tillställningar för fler än 8 (inklusive personal) personer som förmodligen gäller från 24 november och i första hand fyra veckor fram.
Vi avvaktar vidare information om huruvida gudstjänster med sittande församling påverkas av beslutet.
Vi uppmanas av regeringen att inte heller privat eller i andra sammanhang mötas fler än åtta personer samtidigt och att hålla rekommenderat avstånd, allt för att hindra smittspridning av Covid 19.

Vi tar detta på allvar och har bestämt följande:
Från och med den 24 november stänger vi våra församlingshem för uthyrning i första hand under fyra veckor, sedan följer vi vidare rekommendationer från regering och FHM.

Från och med den 24 november är vi inte fler än åtta under gudstjänster och kyrkliga handlingar.
OM sittande publik/församling tillåts med nuvarande begränsning om 50 personer begränsar vi deltagandet till 25 personer (inklusive personal), med nuvarande strikta hållning kring placering och in- och utgång. Vid begravningsgudstjänsterna tillåts 20 deltagare exclusive personal.

 

All barn- och ungdomsverksamhet ställs in då samtliga grupper (utom en) är större än det tillåtna antalet deltagare. Grupper för de över 15 år är sedan tidigare inställda.

 

Samtidigt som jag förstår allvaret och vi nogsamt försöker följa regler och rekommendationer i vår verksamhet är det en sorg att inte kunna göra det vi som kyrka gör bäst.
Att inte få samla människor till gemenskap med varandra och med Gud, att ställa in mötesplatser för barn, unga och vuxna och att inte kunna bjuda in till gudstjänst och musik det är tungt. I advents- och juletid blir detta så mycket tydligare. Advent och jul är ju liksom kyrkans prime-time. Att få dela adventstidens väntan och längtan med församlingsbor i alla åldrar och berätta om Guds sons födelse med ord och musik vid under juldagarna, det längtar vi efter hela året.
Detta år blir annorlunda. Vissa gudstjänster ställer vi in helt.
Ha koll på affischering, på hemsida och Facebook!
Vi söker vägar att vara kyrka på ett annat sätt.
Vi ska försöka oss på att filma delar av gudstjänster och lägga ut på Facebook och hemsida, vi ska skriva brev och skicka paket, vi ska baka julkakor och ge bort, vi ska ha kyrkorna öppna för enskild andakt , förbön och ljuständning och vi ska bedja för att denna pandemi inte knäcker oss utan hjälper oss att resa oss starkare när den är över. Tillsammans.


Cecilia Jansdotter,
kyrkoherde

Församlingsbladet nr 4/2020

Efter att tidningen skickades till tryck hann det komma nya restriktioner och vi fick planera om. I webbversionen har vi strukit eller kryssat över den information som vi vet inte längre gäller. Mycket av det har ersatts med digitala motsvarigheter eller annat. Om vi kan genomföra det som ligger ​​lite längre fram i tiden beror på hur smittläget utvecklar sig. Aktuell information finns alltid på respektive församlings webbplats.

 

Vi söker gravrättsinnehavare!

Foto: Pixabay

Vi söker gravrättsinnehavare!
Östervåla-Harbo pastorat söker gravrättsinnehavare till gravplatser på Östervåla och Harbo kyrkogård. De gravplatser som berörs är försedda med en skylt med uppmaning att kontakta församlingens expedition. Om du är anhörig eller känner till något om anhöriga till den/dem som är gravsatta på gravplatsen vänligen kontakta oss på telefon 0292-223 60 eller e-post: ostervala-harbo.pastorat@svenskakyrkan.se.
Det går också bra att skicka brev till Östervåla Harbo pastorat,
Ågården, 740 46 Östervåla.

En detaljerad lista över gravplatser som saknar gravrättsinnehavare finns på pastorsexpeditionen.

Får inte pastoratet kontakt med någon anhörig inom två år kommer gravplatsen att betraktas som återlämnad till pastoratet. Det betyder att gravanordningen kan tas bort och att gravplatsen kan upplåtas på nytt.

 

öppettider på expen

Öppettider på pastorsexpeditionen.

Måndag: stängt.

Tisdag: 10.00 - 12.00.

Onsdag: stängt.

Torsdag: 12.00-14.00 Harbo Birgittagården.

Torsdag: 17.00-20.00.

Fredag: 10.00 - 12.00.

Övriga tider tar vi emot besök och svarar i telefon i mån av tid.
Telefon: 0292-223 60.

 

 

Foto: pixabay

kören sångglädje

Foto: Pixabay

Uppsala län har förstärkta restriktioner p.g.a. ökad samhällsspridning av Covid19.
Råden är en skärpning av de tidigare restriktionerna och därför pausas kören Sångglädje tills vidare.

Kyrkcafé 70+

Foto: Pixabay

Uppsala län har förstärkta restriktioner p.g.a. ökad samhällsspridning av Covid19.
Råden är en skärpning av de tidigare restriktionerna och därför pausas kyrkcafét tills vidare.

Kyrkans miljöer är heliga platser och en trygg punkt för många. Så långt som det är möjligt kommer vi att fortsätta hålla verksamheterna och miljöerna öppna, trygga och tillgängliga.
När vi firar gudstjänst avråder vi från att kramas eller ta varandra i hand vid fridshälsning. Vid mässa används konsekvent intinktion. Vi är noga med hygien och är särskilt aktsamma när det gäller kontakter med äldre människor, till exempel andakter på serviceboenden.
Det är viktigt att vi gör vad vi kan och följer det myndigheterna råder oss: det kan gälla handtvätt, restriktiva utlandsresor eller omdöme i socialt umgänge. Precis som i andra typer av kriser är varsamhet och omsorg om varandra något som måste vara en grundinställning hos var och en av oss.

Varsamhet och omsorg om varandra i Coronavirusets framfart

Kyrkans miljöer är heliga platser och en trygg punkt för många. Så långt som det är möjligt kommer vi att fortsätta hålla verksamheterna och miljöerna öppna, trygga och tillgängliga. När vi firar gudstjänst avråder vi från att kramas eller ta varandra i hand vid fridshälsning. Vid mässa används konsekvent intinktion. Vi är noga med hygien och är särskilt aktsamma när det gäller kontakter med äldre människor, till exempel andakter på serviceboenden. Det är viktigt att vi gör vad vi kan och följer det myndigheterna råder oss: det kan gälla handtvätt, restriktiva utlandsresor eller omdöme i socialt umgänge. Precis som i andra typer av kriser är varsamhet och omsorg om varandra något som måste vara en grundinställning hos var och en av oss.

Den 1 september 2019 övertog Östervåla-Harbo pastorat Solrosen second hand och café.

Så här behandlas personuppgifter av svenska kyrkan, ÖstErvåla harbo pastorat

Våra medlemmars förtroende av yttersta vikt för oss, och vi tar därför ansvar för att skydda din integritet. Detta innebär i korthet:

Personuppgifter kommer endast sparas så länge som det är relevant

Du kan närsomhelst begära ett utdrag över var dina personuppgifter finns med

Du kan begära att dina personuppgifter tas bort från deltagarlistor

Dina personuppgifter hanteras endast av anställd personal

 

Klicka här för att läsa mera

1, Integritetsskyddspolicy

2, Rutinbeskrivning och intern integritetsskyddspolicy

3, Vid pastoratets behandling av personuppgifter gäller följande enligt dataskyddsförordningen