Församlingsbladet

Fyra gånger per år ger pastoratet ut ett blad som vi arbetar fram tillsammans med Tärnsjö och Vittinge församling. Bladet ger församlingsborna information om vad som händer i pastoratet samt rapporter om vad som hänt.