Harbo kyrka
Foto: Viktoria Landén

Harbo kyrka

Harbo kyrka är från 1400-talet.

När man kommer in i kyrkan, finner man att, 1400-talskaraktären är bättre bevarad i det inre än det yttre. Den västra delen av kyrkorummet täcks av tre rikt fördelade stjärnvalv av en typ, som blev vanlig mot slutet av 1400-talet. Valven och de kraftiga murpelare, som uppbär dem, är av tegel och tydligen utförda efter det att kyrkans massiva gråstensmurar rests. 
Målningarna i den ursprungliga kyrkans valv är praktiskt taget helt och hållet nytillkomna vid restaureringen 1892. Det hindrar inte att man vid deras tillkomst kan ha haft ett visst stöd av äldre målningsrester.
I kyrkan finns en serie vackra träskulpturer. Äldst är troligtvis det stora triumfkrucifixet. 

Harbo kyrka invändigt
Harbo kyrka invändigt Foto: Viktoria Landén
Harbo kyrka invändigt
Koret i Harbo kyrka Foto: Viktoria Landén
Bild: Viktoria Landén
Foto: Sv Ky Våla Harbo

Harbo klockstapel byggdes 1762 av mjölnaren i Viby Anders Östberg till ersättning för en äldre, som då var gammal och alldeles förfallen. Den större klockan är omgjuden 1723, den mindre göts 1734.