Östervåla

Östervåla ligger mellan Uppsala och Sandviken, strax söder om Dalälven och har cirka 3 000 invånare.