Lokalt gallringsbeslut för Östervåla-Harbo pastorat