Församlingsråd

I ett pastorat har församlingsråden den lokala ansvaret för gudstjänsteliv och verksamhet, under ett gemensamt kyrkoråd. Inom pastoratet har vi två församlingsråd, Harbo och Östervåla.

SAMMANTRÄDESDATUM 2021 FÖRSAMLINGSRÅD
Församlingsråd Östervåla-Harbo

  • Tisdag 19 januari kl. 19.00 Östervåla, församlingshem.

  • Tisdag 16 februari kl. 19.00 Harbo, Birgittagården.

  • Tisdag 2 mars kl. 19.00 Östervåla, församlingshem.

  • Tisdag 13 april kl. 19.00 Harbo, Birgittagården.

  • Tisdag 18 maj kl. 19.00 Östervåla, församlingshem.

  • Tisdag 24 augusti kl. 19.00 Harbo, Birgittagården.

  • Tisdag 21 september kl. 19.00 Östervåla, församlingshem.

  • Tisdag 19 oktober kl. 19.00 Harbo, Birgittagården.

  • Tisdag 16 november kl. 19.00 Östervåla, församlingshem.