Kyrkofullmäktige

Pastoratets högsta beslutande organ. Huvudansvar för budget, fastställande av kyrko- och begravnings-avgiften. Ansvar för beslut av större påverkan i pastoratet.

Sammanträdesdatum 2021 KyrkofullMÄKTIGE

Kyrkofullmäktige

 • Torsdag 10 juni kl. 19.00 Harbo, Birgittagården (bokslut).

 • Torsdag 4 november kl. 19.00  Östervåla, församlingshem (budget).

 

Ordinarie ledamöter

 • Per-Olov Bäckström, ordförande

 • Rune Johansson, vice ordförande

 • Pär Sundin

 • Rosita Löfgren

 • Therése Siwertsson

 • Marie Lennartsson

 • Dick Pettersson

 • Elenore Hägglund Sikström

 • Anna Lena Nordin

 • Margareta Palmquist
 • Erja Engqvist
 • Rolft Eriksson
 • Maria Pettersson
 • Birgitta Karlsson
 • Tommy Ekström

ERSÄTTARE

 • Gun-Marie Björkman
 • Rosita Gustafsson