Kyrkoråd

Pastoratets kyrkoråd och kyrkoherde har det övergripande ansvaret för både den kyrkliga verksamheten och förvaltningsfrågorna. T ex personal, fastigheter, begravningsverksamheten samt den lokala verksamheten i respektive församling.

sammanträdesdatum 2021 kyrkoråd

Kyrkoråd

 • Söndag 24 januari kl. 11.00 Harbo, (kyrksöndag).

 • Torsdag 18 februari kl. 18.30 Östrvåla, församlingshem.

 • Söndag 14 mars kl. 11.00 Harbo (kyrksöndag).

 • Torsdag 15 april kl. 18.30 Östervåla församlingshem (bokslut).

 • Torsdag 27 maj kl. 18.30 Harbo Birgittagården.

 • Torsdag 26 augusti kl. 18.30 Östervåla församlingshem.

 • Torsdag 23 september kl. 17.00 Harbo Birgittagården (budget).

 • Torsdag 21 oktober kl. 18.30 Östervåla församlingshem.

 • Torsdag 18 november kl. 18.30 Harbo, Birgittagården.

ordinarie ledamöter

 • Tommy Ekström Ordförande

 • Therése Siwertsson Vice ordförande

 • Birgitta Karlsson

 • Rune Johansson

 • Eleonore Sikström

 • Rosita Gustafsson

 • Cecilia Jansdotter, kyrkoherde

Ersättare

 • Marie Lennartsson

 • Anna-Lena Nordin

 • Dick Pettersson