Foto: Pixabay

Behandling av personuppgifter GDPR

Syftet med policyn är att säkerställa att pastoratet uppfyller rättsliga krav och undviker oacceptabla rättsliga risker. Policyn förklarar också hur församlingen behandlar personuppgifter.