Förtroendevalda

Nedan ser du information om pastoratets beslutande organ.

  • Kyrkofullmäktige
    Pastoratets högsta beslutande organ. Huvudansvar för budget, fastställande av kyrko- och begravnings-avgiften. Ansvar för beslut av större påverkan i pastoratet.
  • Kyrkoråd
    Pastoratets kyrkoråd och kyrkoherde har det övergripande ansvaret för både den kyrkliga verksamheten och förvaltningsfrågorna. T ex personal, fastigheter, begravningsverksamheten samt den lokala verksamheten i respektive församling.
  • Församlingsråd
    I ett pastorat har församlingsråden den lokala ansvaret för gudstjänsteliv och verksamhet, under ett gemensamt kyrkoråd.