Diakoni - socialt arbete

Diakoni - samtal för alla oavsett livssituation

Ett av uppdragen i Svenska kyrkan är att bedriva diakoni och här i våra församlingar är vi många som utövar detta och många som är i behov av detta. En hjälpande hand, en förbön, ett samtal vid köksbordet, en mötesplats att gå till eller ett krissamtal när nöden av olika anledningar är som störst är en del av diakonin. Diakonin finns där oavsett hur din Gudstro ser ut, likväl för ung som gammal, i stort som i smått. Mötet är alltid förutsättningslöst och det är du själv som styr innehållet.
Behöver du själv stöd eller vet någon annan som behöver det så kontakta oss. Vi vill vara en medvandrare på din livsväg...