Aspnäs

Aspnäsgården och gårdskyrkan är mycket vackert belägna i en underbar natur invid Tämnaren som är en av Sveriges artrikaste fågelsjöar.

Foto: Cecilia Jansdotter