Tierp-Söderfors församling

Varje dag i veckan händer det något i kyrkor och församlingshem. Här firas gudstjänst eller mässa varje söndag, varannan gång i Tierps sockenkyrka, varannan gång i Söderfors kyrka. Här döps, konfirmeras och vigs församlingsbor året om, både från församlingen och utifrån. Här möts också människor i sorg, för att ta farväl av sina närmaste. Kyrkans många olika rum är öppna för både glädje och sorg, ljus och mörker.

Vi hoppas på att få träffas mer som vanligt i församlingens verksamheter.

KYRKFORSEN 2021

Juli-Oktober i PDF

Ladda ner

Personal

Kom i kontakt med våra anställda.

Läs mer...