Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Tierp-Söderfors församling

Varje dag i veckan händer det något i kyrkor och församlingshem. Här firas gudstjänst eller mässa varje söndag, varannan gång i Tierps sockenkyrka, varannan gång i Söderfors kyrka. Här döps, konfirmeras och vigs församlingsbor året om, både från församlingen och utifrån. Här möts också människor i sorg, för att ta farväl av sina närmaste. Kyrkans många olika rum är öppna för både glädje och sorg, ljus och mörker.