Meny

Musik och körer

Sjung sjung, sätt hela kyrkan i gung...!

Välkommen att vara med och sjunga i kyrkan!  

Vid Tierps kyrka finns tre körer:
* Kyrkbyns barnkör för barn i åk 1-2
* Månkarbos barnkör för barn i åk 1-3
* Tierps Kyrkokör

Två traditionella konserter ges varje år i Tierps kyrka. Det är Adventskonserten i början av december och Folkmusikkonserten dagen före midsommaraftonen.

Vid Söderfors kyrka finns 
*  Söderfors Kyrkokör

Gemensamt för körerna är att de medverkar regelbundet i kyrkan. Det kan vara vid vanliga gudstjänster, speciella högtidsdagar eller regelrätta konserter. Det sjungs både ny och äldre musik. Dessutom ges sommarmusikkonserter växelvis i Tierp och Söderfors kyrkor under juli – augusti.

Utöver dessa evenemang anordnas några ytterligare konserter både under våren och hösten.

Ibland organiseras en gemensam kontraktsgudstjänst, under vilken de olika kyrkokörerna från Örbyhus kontrakt sjunger tillsammans. Kyrkokörerna från Tierp och Söderfors sjunger ibland tillsammans vid vissa speciella arrangemang.

Vill du sjunga i Tierps kyrkokör?

Roine Mattsson

Roine Mattsson

Kantor, Tierps kyrkby

Vill du sjunga i Söderfors kyrkokör?

Pontus Eriksson

Pontus Eriksson

Kantor, Söderfors

Ibland annonserar vi om ”Koralkör” på gudstjänsterna.

 Det är en grupp frivilliga sångare som träffas före gudstjänsten och övar in sånger som sedan används i gudstjänsten.

Sångerna är tänkta att lätt kunna läras in, ibland är det just koraler (psalmer).
För att vara med behöver Du inte ha körvana, bara tycka om att sjunga! Håll utkik i predikoturerna efter tillfällen och tid!

Välkommen att vara med!