Meny

Begravning

När en människa vi älskar dör och inte längre finns bland oss, kan vi drabbas av många olika känslor.

Vi reagerar olika inför döden och det är helt naturligt. Ofta kan riterna i samband med en begravning vara till hjälp i sorgeprocessen.

En begravningsgudstjänst är i första hand ett överlämnande av den döde i Guds händer. I begravningsgudstjänsten finns också möjligheten att slutgiltigt ta avsked av den döde. I fokus är också det kristna hoppet som säger oss att döden inte är slutet utan det kommer en fortsättning. Gud möter oss på den andra sidan.
Ofta kommer prästen hem till de närmast anhöriga före begravningsgudstjänsten och man planerar då begravningsgudstjänsten tillsammans.

Här finns en länk till Svenska kyrkans nationella hemsida med mer information kring begravning: https://www.svenskakyrkan.se/troochandlighet/begravningsgudstjansten

 

Har du har frågor kring begravningsgudstjänst i vår församling?

Anders Berglund

Anders Berglund

Tierp-Söderfors församling

Kyrkoherde

Magnus Vallin

Magnus Vallin

Tierp-Söderfors församling

Komminister

Har du frågor gällande musik till begravningsgudstjänsten?

Pontus Eriksson

Pontus Eriksson

Tierp-Söderfors församling

Kantor, Söderfors

Roine Mattsson

Roine Mattsson

Tierp-Söderfors församling

Kantor, Tierps kyrkby