Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Begravning

När en människa vi älskar dör och inte längre finns bland oss, kan vi drabbas av många olika känslor.

Vi reagerar olika inför döden och det är helt naturligt. Ofta kan riterna i samband med en begravning vara till hjälp i sorgeprocessen.

En begravningsgudstjänst är i första hand ett överlämnande av den döde i Guds händer. I begravningsgudstjänsten finns också möjligheten att slutgiltigt ta avsked av den döde. I fokus är också det kristna hoppet som säger oss att döden inte är slutet utan det kommer en fortsättning. Gud möter oss på den andra sidan.
Ofta kommer prästen hem till de närmast anhöriga före begravningsgudstjänsten och man planerar då begravningsgudstjänsten tillsammans.

Här finns en länk till Svenska kyrkans nationella hemsida med mer information kring begravning: https://www.svenskakyrkan.se/troochandlighet/begravningsgudstjansten

Har du har frågor kring begravningsgudstjänst i vår församling, kontakta:

Magnus Vallin, komminister - tel: 072-521 98 14
E-post: magnus.vallin@svenskakyrkan.se

Ann-sofie Davidsson, vik. kyrkoherde - Tel: 070-342 90 16
E-post: ann-sofie.davidsson@svenskakyrkan.se

Roine Mattsson, kantor - tel: 070-264 50 32
E-post: roine.mattsson@svenskakyrkan.se

Birgitta Olsson, kantor - tel: 070-6555472  
E-post: birgittaolsson4@gmail.com