Gamla kyrkogården i Söderfors, gravar i förgrunden
Foto: Calle Eklund/V-wolf/This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Efterlysning av gravrättsinnehavare

Tierp-Söderfors församling söker gravrättsinnehavare till gravplatserna
05-517:K2, 05-519:K2, 05-534:K2 och 05-554:K2, på Söderfors kyrkogård.
De gravplatser som berörs ligger bredvid minneslunden och är försedda
med en skylt med uppmaning att kontakta församlingens expedition.
Du som vill veta om denna information rör dig, ombedes kontakta
församlingen på tel 0293-501 91 eller maila:
tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se eller besöka
pastorsexpeditionen: Backbrovägen 3, 815 91 Tierps kyrkby.
Får inte huvudmannen kontakt med intressent före 31 mars 2019,
kommer gravplatsen att betraktas som återlämnad, och tas bort.