Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vigsel

Ingå äktenskap-en av livets högtider

"Äktenskapets mening är att ge vidare den kärlek som är av Gud. Att ingå äktenskap är att säga ja till varandra, till kärleken som gåva och uppgift, och att tillsammans bidra till ett gott samhälle. Att leva som gifta är att leva i tillit och ömsesidig respekt i ljusa och mörka dagar. Det är att visa varandra trohet och omsorg, gemensamt ansvara för hemmet, och möta framtiden i kraft av Guds nåd."
Texten ovan läser man ibland på vigslar och den säger en hel del om Svenska kyrkans syn på äktenskapet. 
Svenska kyrkan är öppen för vigsel mellan såväl par av motsatt kön, som för par av samma kön. Man kan vigas i någon av församlingens vackra kyrkor eller kanske på någon annan plats som man har en särskild relation till. Det behöver inte vara många som närvarar när man gifter sig, det kan många gånger bli mer innerliga vigslar med enbart präst, kantor och två vittnen.

Kontakta gärna församlingens präst för att boka vigsel eller få mer information om vigselgudstjänsten.

Magnus Vallin, komminister - tel: 072-521 98 14
E-post: magnus.vallin@svenskakyrkan.se

Ann-Sofie Davidsson, vik. kyrkoherde - Tel: 070-342 90 16
E-post: ann-sofie.davidsson@svenskakyrkan.se

Vill du prata om musik vid vigseln? Kontakta kyrkomusiker:

Roine Mattsson -tel. 070-264 50 32
E-post: roine.mattsson@svenskakyrkan.se

Birgitta Olsson -tel. 070-6555472  
E-post: birgittaolsson4@gmail.com