Foto: Linnea Dunér

Vittinge församling

Vi är en liten landsortsförsamling i Heby kommun och Uppsala stift. Våra drygt 2 400 församlingsbor finns i Vittinge och Morgongåva. Vår kyrka, med medeltida ursprung och Albertus Pictor-målningar, ligger ute på slätten mitt emellan de båda orterna. Välkommen att delta i våra gudstjänster eller till exempel stickcafé, gubbdagis, kör eller föräldracafé!

Storyspot – lyssna på berättelser om kyrkan!

I appen Storyspot kan du lyssna på korta berättelser om platser du besöker. Sedan i juni finns 61 kyrkor i Uppsala stift med i appen, däribland Vittinge. I berättelsen om Vittinge kyrka får du höra om hur det som började som ett städprojekt slutade som en jätterenovering. 1936 återinvigdes den restaurerade kyrkan. Men vad har författaren och Nobelpristagaren Pär Lagerkvist med renoveringen att göra? Ladda ner Storyspot och ta reda på det!

Två brandmän står och tittar på ett sönderbombat hus.

Act Svenska kyrkan agerar för Ukraina

Kriget i Ukraina drabbar många. Läget är akut! Behoven är stora och fortsätter att öka. Våra lokala partner finns på plats och stöttar befolkningen. Humanitära insatser pågår och fler förbereds. Din gåva behövs!

Vi ber tillsammans för fred.

På bönewebben kan du tända ett ljus eller be en digital bön för fred.

Känner du ansvar för en grav? Anmäl dig som gravrättsinnehavare!

Vi gör ett sista försök att hitta gravrättsinnehavare innan vi börjar återta de gravar som saknar innehavare. Om du vill stå som innehavare för någon av gravarna i listorna här intill, kontakta kansliet på 0224-620 37 eller vaktmästeriet på 0224-620 69. Alternativt maila vittinge.forsamling@svenskakyrkan.se. Klicka på puffen för mer info!

Ideellt arbete

Frivillig, ideell, volontär ... Att erbjuda en stund av sin tid för att göra något för andra – med andra. Du kanske vill vara kyrkvärd vid gudstjänster, ordna kyrkkaffe, arrangera sopplunch ihop med andra, vara ett stöd för någon som har det svårt, hälsa på någon som är ensam, planera födelsedagsfest för äldre eller bidra i konfirmandverksamheten?

Internationellt arbete: Act Svenska kyrkan och Svenska kyrkan i utlandet

Tre små flickor som lever på gatan. De äter strips och dricker läsk.

Act Svenska kyrkan

Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Tillsammans med kyrkor och organisationer arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

Svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkan i utlandet finns för dig som är turist, utbytesstudent, au-pair, arbetar utomlands eller av någon annan anledning vistas i ett annat land. Att få möjlighet att umgås och göra aktiviteter på svenska betyder mycket för många.

Produktbild av matkasse i tyg som är kluven på mitten. Några ärtor har rullat ut på bordet.

Dela lika under samma himmel

Fasteaktionen 2022 är avslutad. Tillsammans samlade vi in 61,6 miljoner, vilket är ett nytt rekord! Vi vill rikta ett varmt tack till alla er som har engagerat sig och bidragit med gåvor, aktiviteter, auktioner, tid och energi! Tillsammans har vi delat med oss till människor som är i akut hungersnöd, är på flykt från krig eller av någon annan anledning lever i utsatthet. Tillsammans gör vi världen hel.

Församlingsbladet nr 2/2022

Detta nummer av Församlingsbladet täcker perioden juni till och med september. Här presenteras sommarens alla konserter och andra evenemang. Aktuell information finns alltid på respektive församlings webbplats.

Välkommen att kontakta oss! Vi svarar så snart vi kan.