Vittinge kyrka med gravar i förgrunden.
Foto: Linnea Dunér

Vittinge församling

Vi är en liten landsortsförsamling i Heby kommun och Uppsala stift. Våra drygt 2 400 församlingsbor finns i Vittinge och Morgongåva. Vår kyrka, med medeltida ursprung och Albertus Pictor-målningar, ligger ute på slätten mitt emellan de båda orterna. Välkommen att delta i våra gudstjänster eller till exempel stickcafé, gubbdagis, kör eller kyrkis!

Gudstjänst 28 april.

Välkommen på Gudstjänst i Kyrkans allrum på söndag 28 april kl 18.00 (OBS!!) Det är femte söndagen i påsktiden och dagens rubrik är "Att växa i tro". Efter Gudstjänsten serveras kyrkkaffe.

Vittinge församling söker kantor!

Vi söker nu en kantor som tillsammans med anställda och förtroendevalda vill arbeta för att församlingen ska nå uppsatta mål. För denna tjänst handlar det främst om att påverka utveckling av gudstjänstlivet och körer i församlingen. I församlingen har vi i dagsläget två vuxenkörer, Kyrkokören, Sångkraft och en barnkör. Dessa körer är viktiga för församlingen och en källa till glädje och rikedom.

Tomatsoppa i en skål med änglamotiv

Tisdagsluncher

Välkommen till Vittinge församlings tisdagsluncher! Fyra gånger på våren och fyra gånger på hösten anordnas sopplunch eller annan lättare lunch i Vittinge församlingshem eller Kyrkans allrum, oftast andra tisdagen i månaden.

Konfirmera dig!

Konfirmationen är ett erbjudande till dig som är nyfiken på livet och den kristna tron. Konfirmationstiden brukar vara en rolig och spännande tid med mycket skratt och prat. Den brukar bli ett minne för livet. En ny konfirmandgrupp startar i höst för dig som går i årskurs 8 eller 9!

Ljus som brinner på gravar i skymningen

Vi sparar el – släckt på kyrkogården

Under rådande elkris måste även vi som kyrka förändra våra vanor. Vi vill spara el både för att kunna lägga pengarna på roligare saker och för att vara solidariska med människor. Under vinterhalvåret är vi därför bara i kyrkan vid speciella tillfällen. De flesta gudstjänster hålls istället i församlingshemmet eller Kyrkans allrum, som är mindre energikrävande att värma upp. Dessutom är den elektriska belysningen på kyrkogården avstängd efter klockan 20.00. Vi hoppas att ni har förståelse. Vi får tända många levande ljus istället!

En ung kvinna tänder ett ljus på en grav.

Känner du ansvar för en grav? Anmäl dig som gravrättsinnehavare!

Vi gör ett sista försök att hitta gravrättsinnehavare innan vi börjar återta de gravar som saknar innehavare. Om du vill stå som innehavare för någon av gravarna i listorna här intill, kontakta kansliet på 0224-620 37 eller vaktmästeriet på 0224-620 69. Alternativt maila vittinge.forsamling@svenskakyrkan.se. Klicka på puffen för mer info!

Stor villa med gul träpanel, rött tegeltak, veranda och balkong

Vill du hyra Vittinge prästgård?

Vi letar efter en ny hyresgäst till Vittinge prästgård. Se annonsen som ligger ute på Blocket! Klicka på notisen för länk till annonsen.

Ordet Storyspot i snirklig text i en turkos pratbubbla.

Storyspot – lyssna på berättelser om kyrkan!

I appen Storyspot kan du lyssna på korta berättelser om platser du besöker. Sedan i juni finns 61 kyrkor i Uppsala stift med i appen, däribland Vittinge. I berättelsen om Vittinge kyrka får du höra om hur det som började som ett städprojekt slutade som en jätterenovering. 1936 återinvigdes den restaurerade kyrkan. Men vad har författaren och Nobelpristagaren Pär Lagerkvist med renoveringen att göra? Ladda ner Storyspot och ta reda på det!

Fyra personer i tröjor med texten "Agera volontär", en av dem håller i en megafon.

Arbeta ideellt!

Frivillig, ideell, volontär ... Att erbjuda en stund av sin tid för att göra något för andra, med andra. Du kanske vill vara kyrkvärd vid gudstjänster, ordna kyrkkaffe, vara med och arrangera sopplunch, hälsa på någon som är ensam, planera en födelsedagsfest för äldre eller bidra i konfirmandverksamheten?

Internationellt arbete: Act Svenska kyrkan och Svenska kyrkan i utlandet

Kvinnlig präst på strand med barn i bakgrunden.

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer.

Svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkan i utlandet finns för dig som är turist, utbytesstudent, au-pair, arbetar utomlands eller av någon annan anledning vistas i ett annat land. Att få möjlighet att umgås och göra aktiviteter på svenska betyder mycket för många.

Besök våra grannförsamlingar i Heby kommun!

Västerlövsta pastorat

Välkommen till Västerlövsta, Huddunge och Enåkers församlingar i Heby kommun och Uppsala stift!

Nora församling

Vi är en aktiv församling i Tärnsjö som ligger i nordvästra Uppland med närhet till Dalälven och härliga friluftsområden. Svenska kyrkan i Tärnsjö vill bygdens bästa och uppmuntrar till lokalt engagemang.

Östervåla Harbo pastorat

Pastoratet består av två församlingar, Östervåla och Harbo. Välkommen till vårt pastorat, mitt emellan stad och landsbygd. Numret till pastorsexpeditionen är 0292-223 60

Integritet och tillgänglighet

Personuppgifter och integritet

Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

Tillgänglighet på webbplatsen

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår hemsida. Svenska kyrkan har en tillgänglighetsredogörelse som även vi strävar efter att följa lokalt. Där kan du läsa om hur vi lever upp till lagkraven om tillgänglig digital service.

Församlingsbladet är på obestämd tid under vila.

Välkommen att kontakta oss! Vi svarar så snart vi kan.