Meny

Vittinge församling

Vi är en liten landsortsförsamling i Heby kommun och Uppsala stift. Våra drygt 2 400 församlingsbor finns i Vittinge och Morgongåva. Vår kyrka, med medeltida ursprung och Albertus Pictor-målningar, ligger ute på slätten mitt emellan de båda orterna. Välkommen att delta i våra gudstjänster eller t.ex. stickcafé, gubbdagis, kör eller föräldracafé!

Söndagen den 4/10 kl 11 firar de barn som döpts det gångna året. Det blir gudstjänst för små och stora, där vi delar ut änglar till dopbarnen och barnbiblar till församlingens sexåringar. Efter gudstjänsten firar vi med tårtkalas i församlingshemmet. För att vi ska kunna hålla avstånd är antalet platser begränsat till 50 personer i kyrkan och ca 25 personer i församlingshemmet. Därför behöver ni anmäla er till tårtkalaset, senast 27/9 till: 0224-620 37 eller vittinge.forsamling@svenskakyrkan.se.

Gudstjänst med dopfest och bibelutdelning 4 oktober

Söndagen den 4/10 kl 11 firar de barn som döpts det gångna året. Det blir gudstjänst för små och stora, där vi delar ut änglar till dopbarnen och barnbiblar till församlingens sexåringar. Efter gudstjänsten firar vi med tårtkalas i församlingshemmet. För att vi ska kunna hålla avstånd är antalet platser begränsat till 50 personer i kyrkan och ca 25 personer i församlingshemmet. Därför behöver ni anmäla er till tårtkalaset, senast 27/9 till: 0224-620 37 eller vittinge.forsamling@svenskakyrkan.se.

Kyrkans miljöer är en trygg punkt för många. Vi fortsätter finnas för människor även under pågående kris, men anpassar våra gudstjänster och aktiviteter för att motverka smittspridning. Bland annat håller vi våra gudstjänster utomhus när vädret tillåter och kompletterar dessa med webbsända gudstjänster. Klicka på notisen för att läsa mer!

Anpassningar pga coronaviruset

Kyrkans miljöer är en trygg punkt för många. Vi fortsätter finnas för människor även under pågående kris, men anpassar våra gudstjänster och aktiviteter för att motverka smittspridning. Bland annat håller vi våra gudstjänster utomhus när vädret tillåter och kompletterar dessa med webbsända gudstjänster. Klicka på notisen för att läsa mer!

Kyrkoherdarna i Uppsala västra kontrakt har reagerat på att Svenska kyrkan på nationell nivå har för avsikt att besluta om ett gemensamt lönecentrum, som är tänkt att sköta löneutbetalningarna för alla anställda i Svenska kyrkan. På lokal nivå har vi inte på något sätt begärt att något sådant ska inrättas och har heller inte blivit hörda om vi önskar någon sådan inrättning. [Klicka på notisen och läs vidare!]

Avståndstagande från planerat beslut om centrala löneutbetalningar

Kyrkoherdarna i Uppsala västra kontrakt har reagerat på att Svenska kyrkan på nationell nivå har för avsikt att besluta om ett gemensamt lönecentrum, som är tänkt att sköta löneutbetalningarna för alla anställda i Svenska kyrkan. På lokal nivå har vi inte på något sätt begärt att något sådant ska inrättas och har heller inte blivit hörda om vi önskar någon sådan inrättning. [Klicka på notisen och läs vidare!]

Tillhör du eller en anhörig en riskgrupp och behöver hjälp att handla eller hämta ut medicin? Behöver du någon att tala med? Hör av dig! Vi finns här för dig.
Kansliet: 0224-620 37, församlingsassistent Johannes: 0224-620 47, kyrkoherde Marcus: 070-241 55 42. Det går lika bra att ringa någon annan av oss i personalen!

Behöver du hjälp att handla?

Tillhör du eller en anhörig en riskgrupp och behöver hjälp att handla eller hämta ut medicin? Behöver du någon att tala med? Hör av dig! Vi finns här för dig. Kansliet: 0224-620 37, församlingsassistent Johannes: 0224-620 47, kyrkoherde Marcus: 070-241 55 42. Det går lika bra att ringa någon annan av oss i personalen!

Vi gör ett sista försök att hitta gravrättsinnehavare innan vi börjar återta de gravar som saknar innehavare. Om du vill stå som innehavare för någon av gravarna i listorna här intill, kontakta kansliet på 0224-620 37 eller vaktmästeriet på 0224-620 69. Alternativt maila vittinge.forsamling@svenskakyrkan.se. Klicka på puffen för mer info!

Känner du ansvar för en grav? Anmäl dig som gravrättsinnehavare!

Vi gör ett sista försök att hitta gravrättsinnehavare innan vi börjar återta de gravar som saknar innehavare. Om du vill stå som innehavare för någon av gravarna i listorna här intill, kontakta kansliet på 0224-620 37 eller vaktmästeriet på 0224-620 69. Alternativt maila vittinge.forsamling@svenskakyrkan.se. Klicka på puffen för mer info!

Frivillig, ideell, volontär ... Att erbjuda en stund av sin tid för att göra något för andra – med andra. Du kanske vill vara kyrkvärd vid gudstjänster, ordna kyrkkaffe, arrangera sopplunch ihop med andra, vara ett stöd för någon som har det svårt, hälsa på någon som är ensam, planera födelsedagsfest för äldre eller bidra i konfirmandverksamheten?

Frivilliga sökes – är du kyrkans nästa eldsjäl?

Frivillig, ideell, volontär ... Att erbjuda en stund av sin tid för att göra något för andra – med andra. Du kanske vill vara kyrkvärd vid gudstjänster, ordna kyrkkaffe, arrangera sopplunch ihop med andra, vara ett stöd för någon som har det svårt, hälsa på någon som är ensam, planera födelsedagsfest för äldre eller bidra i konfirmandverksamheten?

Act Svenska kyrkan

Kyrkoval 2021

Välkommen att kontakta oss! Vi svarar så snart vi kan.