Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Dop

Ett barn har kommit till världen. Genom dopet blir barnet en del av församlingen. Dopet är också ett tillfälle för er som föräldrar att fira ert barns födelse tillsammans med släkt och vänner. Du kan även döpas som vuxen.

I dopet finns löftet om att Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad som händer. Genom hela kyrkans historia har dopet varit den synliga bekräftelsen på varje människas självklara samhörighet med Gud och dopgudstjänsten en glädjens och livets fest.

Den som döps lyfts fram inför Gud som ger oss livet och som vill dela vår glädje över det. Gud som också vill vara oss nära livet igenom, befria oss från allt som förlamar och på så sätt förnya våra livsmöjligheter. För dig som förälder kan dopet vara ett tecken på tacksamhet, att du har fått bli förälder till just denna lilla människa.

Hur går det till?

Om du vill bli döpt eller låta döpa ditt barn kontaktar du oss på tel. 0224-620 37 eller e-post vittinge.forsamling@svenskakyrkan.se. Vi bokar då in en dag och tid för dopet. Vill du låna församlingshemmet kostnadsfritt i samband med dopet bokar vi det på samma gång.

Ungefär en vecka före dopet kommer prästen att kontakta er för ett dopsamtal. Under det samtalet pratar ni både om dopets betydelse och om det rent praktiska. I samråd med musikern bestämmer ni vilka psalmer som ska sjungas, vilken musik som ska spelas och om ni kanske vill ha någon som sjunger.

Läs mer om dop på Svenskakyrkan.se.