Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE)

Vår kyrka med tillhörande mark och byggnader är kulturhistoriskt värdefull. Det är i allmänhetens intresse att den bevaras och tas omhand. Därför ställs höga krav på reparationer, vård, underhåll och förändringar. Sedan år 2000 får Svenska kyrkan statlig ersättning för vården av kyrkliga byggnader, miljöer och inventarier.

Vittinge församling har under de senaste åren fått kyrkoantikvarisk ersättning för:

  • akut trädvård och kompletterande trädvårdsplan (2015)
  • restaurering av delar av kyrkogårdsmuren (2016)
  • akut installation av nytt webbaserat styr- och reglersystem för luft och temperatur i kyrkan (2018)
  • tjärstrykning av klockstapeln (2018 och 2021)
  • konservering och underhåll av fasta och lösa inventarier samt underhållsplan för detta (2020)
  • revidering av vår vård- och underhållsplan (2020 och 2021) och
  • klimatutredning (2021).

Läs mer om kyrkoantikvarisk ersättning på Svenska kyrkans nationella webb

En konservator sitter vid ett bord och handmålar på ett kyrkfönster.

Kyrkoantikvarisk ersättning

På många orter är kyrkan den äldsta byggnaden, och tillsammans med kyrkogården utgör den en sammanhållande symbol för kontinuiteten i samhället. Det är därför viktigt att dess kulturhistoriska värden bevaras genom vård och underhåll.