Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Strukturarbetet

Hur många pastorat ska finnas i Heby kommun? Under 2014 inleddes en diskussion mellan biskop Ragnar Persenius och pastoraten i Heby.

Biskopens medarbetare på Uppsala stift har under 2014 och 2015 haft ett antal möten med ledningen för de olika pastoraten i kommunen, där man försökt få en bild över hur en strukturförändring skulle kunna se ut och vilka fördelar detta skulle kunna ge.

Biskopens målbild har växt fram utifrån tre huvudorsaker. Dels från dennes samlade erfarenheter, samtal, möten och upplevelser under sina 13 år som biskop. Dels från de möjligheter som kyrkoordningens ändring fr.o.m. årskiftet ger: nu finns möjlighet att bilda pastorat i stället för samfälligheter. Det är alltså samverkan det talas om, inga församlingar ska försvinna utan vi ska samverka om de gemensamma resurserna men i ett gemensamt pastorat.

Slutligen har hans målbild också påverkats av att stiftsorganisationen har jobbat med värdegrundsarbete för att se på vilket sätt resurserna ska användas på bästa sätt och främja arbetet som bedrivs i församlingarna. Visionen man kommit fram till är "Hållbar gemenskap – där tro och liv kan växa". Detta är grunden till biskopens tankar om att vi behöver ta ett större grepp över hela stiftet, att vi behöver göra någonting.

Inget givet förslag på förändring finns i dagsläget utan pastoraten väntar på ett antal alternativ från Uppsala stift. Ett tänkbart alternativ skulle te.x. kunna vara att Västerlövsta, Vittinge, Nora och Östervåla-Harbo pastorat alla slås samman till ett enda stort pastorat och ett annat alternativ skulle kunna vara att pastorat slås samman så att Heby kommun utgörs av två i stället för fyra pastorat.

I dagsläget ligger planerna på en sammanläggning på is. I stället har ett ökat samarbete mellan kommunens församlingar inletts.

Minnesanteckningar från möten

Här kan du läsa minnesanteckningar från de möten som hållits rörande strukturförändringarna i stiftet.

Minnesanteckningar från möte 2014-05-15

Minnesanteckningar från möte 2014-11-27

Dokument från möte 2015-01-20

Minnesanteckningar från möte 2015-02-06

Dokument från möte 2015-04-29

Skrivelse till stiftsstyrelsen från pastoraten i Heby kommun

Svar från Biskop Ragnar Persenius på skrivelsen 

Information om strukturarbetet januari 2019

Mer info hittar du på stiftets hemsida: Vanliga frågor om indelningsarbete