Ska Vittinge slås ihop med andra församlingar?

År 2014 föreslog Uppsala stift att församlingarna i Heby kommun skulle slås ihop till en eller två större enheter. Efter påtryckningar från församlingarna beslutade stiftsstyrelsen att det för tillfället inte blir någon sammanslagning. Däremot samarbetar vi i Vittinge med Västerlövsta pastorat, Nora församling och Östervåla-Harbo pastorat, för att få ut mesta möjliga av våra sammanlagda resurser och ge er församlingsbor bästa tänkbara service.

Biskopens medarbetare på Uppsala stift hade under 2014 och 2015 ett antal möten med ledningen för de olika pastoraten i kommunen, där man försökte få en bild över hur en strukturförändring skulle kunna se ut och vilka fördelar detta skulle kunna ge.

Dåvarande biskop Ragnar Persenius målbild växte fram utifrån tre huvudorsaker. Dels utifrån hans samlade erfarenheter, samtal, möten och upplevelser under sina 13 år som biskop. Dels utifrån de möjligheter som en ändring i kyrkoordningen gav: nu finns möjlighet att bilda pastorat i stället för samfälligheter. Det är alltså samverkan det talas om; inga församlingar ska försvinna, utan vi ska samverka om de gemensamma resurserna i ett gemensamt pastorat.

Slutligen påverkades hans målbild också av att stiftsorganisationen har jobbat med värdegrundsarbete för att se på vilket sätt resurserna ska användas på bästa sätt och främja arbetet som bedrivs i församlingarna. Visionen man kom fram till är "Hållbar gemenskap – där tro och liv kan växa". Detta är grunden till biskopens tankar om att vi behöver ta ett större grepp över hela stiftet, att vi behöver göra någonting.

Två förslag har med tiden formulerats. Antingen skulle Västerlövsta pastorat, Vittinge församling, Nora församling och Östervåla-Harbo pastorat alla slås samman till ett enda stort pastorat. Eller så skulle Vittinge och Västerlövsta bilda ett gemensamt pastorat, liksom Nora och Östervåla-Harbo på sitt håll.

Förslagen har varit på remiss hos bland andra de berörda församlingarna/pastoraten. De berörda enheterna har hela tiden varit starkt emot förslaget. Stiftsstyrelsen lyssnade på oss, och i slutet av 2020 beslutades att det inte blir någon sammanslagning den här gången.

Minnesanteckningar från möten

Här kan du läsa minnesanteckningar från de möten som hållits rörande strukturförändringarna i stiftet.