Blomstersmyckad kista och levande ljus i kyrkorum.
Foto: Jim Elfström

Begravning

Det är viktigt att få ta farväl vid livets slutliga avsked – döden. Sederna kring en begravning möter grundläggande mänskliga behov av trygghet och kontinuitet. Här hittar du information om vad en begravning innebär, vad du behöver tänka på och vilka alternativ som finns.

Begravningsgudstjänsten i Svenska kyrkan fungerar som en ritual för avskedet. Den kan bli en akt av kärlek till den avlidna. Där kan vi tacka för vad den döda givit oss. Vi kan be om förlåtelse för det som inte blev som vi hoppades i vår relation. Prästen lyser frid över den avlidna och överlåter henne eller honom i Guds gemenskap och eviga frid.

Varje begravningsgudstjänst anpassas till situation och person. Prästen och de anhöriga utformar den ofta tillsammans. Efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen ofta i en minnesstund, där vi minns den avlidna tillsammans.

Det vanligaste är att de anhöriga bokar präst och kyrka genom en begravningsbyrå. Men du som anhörig kan också ordna bokningen själv. Ring i så fall expeditionen på 0224-341 90.

Kostnader för begravning

Begravningsverksamheten Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i hela landet. Begravningshuvudmannen ansvarar bland annat för att tillhandahålla gravplats, gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremoni.

Detta betalas genom begravningsavgiften som alla betalar oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan är även kyrkans övriga tjänster kostnadsfria.

Om den avlidna inte var medlem i Svenska kyrkan tar vi ut en avgift för ceremonin och övriga tjänster som inte betalas av begravningsavgiften.

Begravningsgudstjänst vid kremering kostar då enligt kyrkorådets beslut 13.590 kr (gäller för 2019). För begravningsgudstjänst med jordbegravning (där utbärning och nedsänkning ingår i begravningsgudstjänsten) ligger kostnaden år 2019 på 21.090 kr.

Valet att inte tillhöra Svenska kyrkan ska dock respekteras och en annan begravningsceremoni än kyrklig begravning bör väljas om det inte finns särskilda skäl för en begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning. Det är församlingsledaren (oftast kyrkoherden) i församlingen där den avlidna bodde som beviljar den.

Gravrätten för en gravplats gäller i 25 år från det att den senast gravsatta nedsattes. Om gravrättsinnehavaren vill förlänga gravrätten kostar det 750 kr för 15 år.

Riktlinjer för församlingens begravningsverksamhet

Sedan år 2000 är Svenska kyrkans församlingar huvudmän för begravningsverksamheten. Här finns riktlinjerna för begravningsverksamheten i Vittinge församling.

Liggande gravhäll med en vit blomma planterad framför.

Gravsättning & bisättning

Det är svårt att gå igenom en förlust av en anhörig. Samtidigt kan det vara svårt att ställas inför olika val och beslut kring själva begravningen och jordfästningen. Här hittar du information kring de val du kan ställas inför när det är dags att ta hand om stoftet eller askan.

Kista klädd med bårtäcke i gräddvitt med en mönstrad bård i mitten och en kant i turkos och brunt.

Vittinge församlings bårtäcke

Bårtäcket är ett dekorativt hantverk som läggs över kistan under begravningen, som ett alternativ till dyrbara kistor med blomuppsättningar.

Vit lilja på gravhäll.

Vittinge kyrkliga minnesfond

Sänd gärna en gåva till minne av någons dop, konfirmation, vigsel eller begravning. Sätt in valfri summa på bankgiro 760-5264 och märk betalningen "minnesfonden". Vi skriver ut ett minnesblad som vi skickar till den uppvaktade eller de anhöriga.

Läs mer på Svenska kyrkans nationella webb

Levande ljus i kyrkan

Begravning

Om du förlorar en människa som står dig nära, behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Men kanske är det inte nog med sorgen. Kanske är du den som ansvarar för allt det praktiska – att berätta för andra, att beställa en kista och att ordna med begravningen?