Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Begravning

Det är viktigt att ta farväl, särskilt vid livets slutliga avsked - döden. Sederna kring en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och kontinuitet. Här hittar du information om vad en begravning innebär, vad du behöver tänka på och vilka alternativ som finns.

Begravningsgudstjänsten i Svenska kyrkan fungerar som en ritual för avskedet. Den kan bli en akt av kärlek till den avlidna. Där kan vi tacka för vad den döda givit oss. Vi kan be om förlåtelse för det som inte blev som vi hoppades i vår relation och be om försoning för det som brustit mellan oss. Prästen lyser frid över den avlidna och överlåter henne i Guds gemenskap och eviga frid.

Varje begravningsgudstjänst anpassas till den situation som råder, och prästen och de anhöriga utformar den ofta tillsammans. Efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen ofta i en eftersamling där vi minns den avlidna i en stunds samvaro.

Präst och tid för begravningsgudstjänst behöver inte bokas genom en begravningsbyrå, även om det är det vanligaste.

Kostnader

Begravningsverksamheten Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i hela landet. Begravningshuvudmannen ansvarar bland annat för att tillhandahålla gravplats, gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremoni. Detta betalas genom begravningsavgiften som alla betalar oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan är även kyrkans övriga tjänster kostnadsfria.

Om den avlidne inte var medlem i Svenska kyrkan tar vi ut en avgift för ceremonin och övriga tjänster som inte täcks av begravningsavgiften. Begravningsgudstjänst vid kremering kostar då enligt kyrkorådets beslut 13 590 kr (gäller för 2019). För begravningsgudstjänst med jordbegravning (där utbärning och nedsänkning ingår i begravningsgudstjänsten) ligger kostnaden år 2019 på 21 090 kr.

Valet att inte tillhöra Svenska kyrkan ska dock respekteras och en annan begravningsceremoni än kyrklig begravning bör väljas om det inte finns särskilda skäl för en begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning. Det är församlingsledaren i församlingen där den som avlidit bodde som beviljar den.

Gravrätten för en gravplats gäller i 25 år från det att den senast gravsatta nedsattes. Om gravrättsinnehavaren önskar förlänga gravrätten ytterligare kostar det 750 kr för 15 år.

Läs mer om begravning på Svenskakyrkan.se.