Liggande gravhäll med en vit blomma planterad framför.
Foto: Gustaf Hellsing /IKON

Gravsättning & bisättning

Det är svårt att gå igenom en förlust av en anhörig. Samtidigt kan det vara svårt att ställas inför olika val och beslut kring själva begravningen och jordfästningen. Här hittar du information kring de val du kan ställas inför när det är dags att ta hand om stoftet eller askan.

Jordbegravning

En kistgrav är en gravplats med plats för kistor och urnor. När det är aktuellt med jordbegravning, som det kallas när kroppen inte skall kremeras utan jordfästas i kista, måste man ha tillgång till en kistgrav eller öppna en ny. Ett bärarlag deltar och sköter om nedsänkningen av kistan i slutet av begravningsgudstjänsten.

I Vittinge får nya kistgravar endast tas upp på Nya kyrkogården.

Kremering

Då den avlidna själv eller anhöriga har beslutat sig för att kremering ska genomföras finns ett antal olika alternativ gällande gravsättning:

Urngrav

När urnan jordas i en ny eller befintlig gravplats på kyrkogården kallas det urnnedsättning. Under respektfulla och värdiga former förbereder och genomför tjänstgörande kyrkvaktmästare urnnedsättningen, vanligtvis i närvaro av anhöriga. Normalt deltar ingen präst vid urnnedssättningen, men om de anhöriga önskar det går det självklart att ordna.

Minneslund

Minneslunden är en anonym gravplats med en gemensam grusbädd där till exempel snittblommor kan placeras. Anhöriga får inte delta när askan jordas i minneslunden, utan detta genomförs respektfullt och värdigt av en kyrkvaktmästare.

Askgravlund

När askan ska jordas i askgravlunden får anhöriga närvara. En bronsplakett med den avlidnas uppgifter beställs och monteras av församlingen på begäran av de anhöriga. Kostnaden står dödsboet för. I dag kostar en bronsplakett totalt cirka 2.400 kr.

Vad är ett bisättningsrum?

Ibland vill anhöriga ha en visning av den avlidna, vilket innebär att de får en sista möjlighet att se och ta farväl av den som gått bort. Vid dessa tillfällen håller begravningsbyrån i själva genomförandet av visningen som sker i bisättningsrummet. Det är också här kistorna står i väntan på begravningsgudstjänsten.

Vittinges bisättningsrum finns i ett litet rött hus mellan församlingshemmet och prästgården.