Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vittinge kyrkokör

Vittinge kyrkokör bildades 1923, då som en ren hembygdskör. I dag sjunger vi både i kyrkan i samband med olika högtider och i andra sammanhang som på valborgs- och nationaldagsfiranden.

Vittinge kyrkokör är en fyrstämmig kör, vilket innebär att vi har sopran, alt, tenor och bas. Vi har också stor spridning i åldrarna, för närvarande från 19 år och uppåt. Kyrkokören leds av kyrkomusiker Inga-Britt Thalin.

Vi blir gärna fler i kören! Är du intresserad? Att sjunga är bra för både kropp och själ. Dessutom har vi kolossalt roligt tillsammans! Kom och lyssna när vi övar och känn efter om det kan vara något för dig. Du behöver inte kunna läsa noter, men det är förstås bra om du kan hålla ton och har visst melodiminne.

Vi övar torsdagar kl. 19-21 i församlingshemmet i Vittinge, med fikapaus kl. 20. Terminsstart 29/9 -19. Välkommen!

Konserter och gudstjänster

Under höstterminen 2019 kommer vi bl.a. sjunga på tacksägelsegudstjänsten 13/10, på minnesgudstjänsten 2/11 samt på första advent. Välkommen att delta i gudstjänsterna och lyssna på oss!

Körens medlemmar

Vi är för närvarande 27 medlemmar i kören.

Sopran (10 st): Carina Sund, Ann Vierula, Anna-Maria Johansson, Cathrine Harbom, Björg Larsson, Linnea Dunér, Frida Ståhlsten Ahlm, Christina Nummela, Elisabet Roman, Carolina Backman
Alt (9 st): Inga-Britt Thalin (ledare), Cari Hildebrand, Gerd Carlsson, Sara Hillbom, Michaela Flink, Eva Sandell, Mia Beijer, Åsa Jansson, Sara Jansson
Tenor (3 st): Peder Lidström, Thomas Nummela, Linda Lejon
Bas (5 st): Anders Johansson, Carl-Gustav "Cg" Östlund, Lars "Lasse" Larsson, Stefan Larsson, Magnus Roman

Kontaktpersoner

Anders Johansson, ordf. 070-953 24 85
Cari Hildebrand, sekr. 070-605 79 06
Kyrkomusiker Inga-Britt Thalin 0224-620 51, inga-britt.thalin@svenskakyrkan.se

Ensemble

Inom kören finns två mindre vokalgrupper: Axplock (Cari Hildebrand, Anders Johansson, Anna-Maria Johansson och Peder Lidström) samt vilande Norrsken (Thomas Nummela, Christina Nummela och Linnea Dunér).

Medeltidsprojekt

Under 2014 ägnade sig kören åt ett medeltidsprojekt. Vi övade in verk från medeltid och renässans, som framfördes ett antal gånger under sommaren, både under medeltidsveckan i Visby och vid Vittinge kyrkas egen medeltidsdag. Även i samband med 2015 års medeltidsdag framfördes konserten. Läs mer på Medeltiden i Vittinge.