Dop, vigsel, begravning

Kyrkan finns med dig genom livet, från välkomnandet av det lilla barnet till avskedet vid livets slut. Här hittar du information om de kyrkliga förrättningarna: dop, vigsel och begravning.

Konfirmation tillhör också de kyrkliga förrätningarna. Vill du konfirmera dig? Läs mer under Verksamhet>För barn & unga.

Bebis i dopklänning på en kavajklädd arm.

Dop

Ett barn har kommit till världen! Genom dopet blir barnet en del av församlingen. Dopet är också ett tillfälle att fira barnets födelse tillsammans med släkt och vänner. Du kan även döpas som vuxen. Dopet behöver inte kosta någonting. Och vi bjuder på tårtan!

En brudgum trär vigselringen på sin blivande frus finger.

Vigsel

I människors kärlek till varandra anar vi också Guds kärlek. I partnerskap och äktenskap kan vi se en glimt av Gud i en annan person. Vigseln eller välsignelsen ger uttryck åt detta. Det är en offentlig markering att två människor vill leva tillsammans.

Blomstersmyckad kista och levande ljus i kyrkorum.

Begravning

Det är viktigt att få ta farväl vid livets slutliga avsked – döden. Sederna kring en begravning möter grundläggande mänskliga behov av trygghet och kontinuitet. Här hittar du information om vad en begravning innebär, vad du behöver tänka på och vilka alternativ som finns.