Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sångkraft

Vid starten 2002 hette kören "Vi som inte kan sjunga". Under vår körledare Christina Warell utvecklades vi och kände att sången gav både glädje och kraft. Så var namnet givet: Sångkraft. Vi deltar i gudstjänster och har egna framträdanden, som musikcaféer och konserter.

Vi är omkring 25 glada och positiva körmedlemmar som övar i församlingshemmet på tisdagar kl. 19.00-20.15. En gång i månaden fikar vi tillsammans. Under hösten kommer vi att sjunga i Vittinge kyrka den 30/9 vid gudstjänst med dopfest tillsammans med barnkören, samt på Rungården den 4/11 vid gudstjänst med ljuständning. Kom gärna och delta på gudstjänsterna och lyssna på oss då!
Terminsstart 28/8-18, varmt välkommen då!

För att sjunga med oss ställs inga krav på musikaliska förkunskaper.

Kören leds av kyrkomusiker Inga-Britt Thalin.

Kontaktpersoner

Kyrkomusiker Inga-Britt Thalin, ordf. 0224-620 51, inga-britt.thalin@sveskakyrkan.se