Meny

Gravskötsel

En välvårdad kyrkogård är en rofylld plats som ger tillfälle till eftertanke. Gravrättsinnehavaren ansvarar för den enskilda gravens skötsel medan församlingen sköter övriga delar av begravningsplatsen.

Köpa skötsel

Du som gravrättsinnehavare kan välja att sköta graven själv eller att ge oss skötseluppdrag. Vi erbjuder ett antal olika avtal för gravskötsel under perioden maj till september. Vill du teckna ett avtal, kontakta vaktmästeriet.

1. grundSkötselavtal, 300 kr

Ogräsrensning och grästrimning runt rabatt och gravvård, bortplock av vissna blommor och enklare justering av gravsten. Faktureras årsvis. Du som väljer att inte teckna grundskötselavtal måste själv ordna med grästrimning runt gravsten.

2. vattningsavtal, 400 kr

Vattning och bortplock av vissna blommor. Faktureras årsvis.

grundskötselavtal + vattningsavtal, 700 kr

Grundskötsel + vattning. Faktureras årsvis.

3. skötselavtal 3, 825 kr

Grundskötsel + vattning + plantering. I plantering ingår vår- och sommarblommor samt allhelgonarosett. Faktureras årsvis.

4. avräkningsavtal

Samma tjänster som i Skötselavtal 3 ingår. Sätt in 5.000 kr eller mer så räknas gravskötselkostnaden av årligen och skötseln upphör när pengarna tar slut eller gravrätten upphör.

Praktisk information

Vatten och vaser

Vatten finns i kranarna från mitten av maj till slutet av oktober. Vill man smycka gravplatsen med snittblommor finns vaser av plast att låna. Du hittar dem i vasställ vid serviceplatserna på kyrkogården.     

Gravlyktor och marschaller

Gravlyktor och marschaller är vackert och stämningsfullt. För att underlätta skötselarbetet och för att minska brand- och olycksrisken ser vi dock helst att sådana bara placeras på gravarna under vinterhalvåret, närmare bestämt mellan 1 oktober och 31 mars.  

Minneslund och askgravlund

Församlingen ansvarar för vården av minneslund och askgravlund samt all plantering på dessa platser. Besökare får gärna bidra till smyckningen med snittblommor och ljus som ställs på grusbädden ovanför respektive mur. Däremot är det inte tillåtet att placera lyktor, krukväxter eller gravrosetter i minnes- eller askgravlunden.

Vissna blommor och rester från ljus tar kyrkvaktmästarna hand om. Likaså är det vaktmästarna som beställer och monterar namnskyltarna till askgravlunden, medan de anhöriga står för kostnaden, som för närvarande ligger på ca 2 400 kr.

Gravstenar o dyl

Om en gravvård behöver rengöras eller om inskriptionen behöver renoveras (målas) ansvarar gravrättsinnehavaren för detta. Rengöring kan beställas av vaktmästeriet. Kontakta expeditionen om du vill ha hjälp att hitta någon som utför gravvårdsrenovering.

Brist på skötsel

Tyvärr förekommer vanvård av gravar, vilket kan göra kyrkogårdsbesökaren upprörd och ledsen. Bristen på tillsyn kan bero på att den som skött graven har flyttat från orten. Svårigheter att ta sig till kyrkogården är en annan möjlig orsak. Församlingen försöker i dylika fall få kontakt med innehavare eller ombud.

Kom ihåg att alltid meddela oss adressändring, byte av gravrättsinnehavare eller dödsfall för att vi ska kunna hålla bästa möjliga skick på kyrkogården och för att vi ska kunna hålla våra gravregister uppdaterade.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss för att teckna nytt skötselavtal eller förändra befintligt , beställa plantering, ställa praktiska skötselfrågor m.m.

Adressändring

Den vanliga adressändringen når inte oss. Vid flytt måste du därför anmäla din nya adress, så att vi kan nå dig. Det vi behöver veta är ditt namn, din nya adress och eventuellt nytt telefonnummer samt berörd gravs placering (kyrkogård, kvarter och gravnummer). Skicka uppgifterna via post, mail eller fax. Du går också bra att ringa.