Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vigsel

I människors vänskap och kärlek till varandra anar vi också Guds kärlek. Det gäller all vänskap liksom relationen mellan två människor. I partnerskap och äktenskap kan vi se en glimt av Gud i en annan person och förmedla något av Guds närvaro till den andra.

Vigseln och välsignelsen är ett sätt att ge uttryck åt detta. Det är en offentlig markering att två människor vill leva tillsammans.

Hur går det till?

Om du och din partner vill bli vigda kontaktar du oss på tel. 0224-620 37 eller e-post vittinge.pastorat@svenskakyrkan.se. Vi bokar då in en dag och tid för vigseln. Vill du låna församlingshemmet kostnadsfritt i samband med vigseln bokar vi det på samma gång.

Ungefär en vecka före vigseln kommer prästen att kontakta er för ett vigselsamtal. Under det samtalet pratar ni både om vigselns betydelse och om det rent praktiska. I samråd med musikern bestämmer ni vilka psalmer som ska sjungas, vilken musik som ska spelas och om ni kanske vill ha någon som sjunger.

Läs mer om vigsel på Svenskakyrkan.se