Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vittinge kyrkliga minnesfond

Sänd gärna en gåva till minne av någons dop, konfirmation, vigsel eller begravning. Bg 760-5264, märk betalningen "minnesfonden". Vi skriver ut ett minnesblad som kommer den uppvaktade eller de anhöriga tillhanda.