Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Församlingsinstruktion

En församlingsinstruktion är ett dokument med en samling riktlinjer för anställda och förtroendevalda. I juni 2014 antogs vår nya församlingsinstruktion. Den finns att läsa här på hemsidan.