Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Förtroendevalda

Fullmäktige är det högsta beslutande organet i församlingen. Fullmäktige utser ett kyrkoråd som är det arbetande organet i församlingen. Organens sammansättningar beslutas genom kyrkovalen som hålls vart fjärde år.