Gamla kyrkogården vid Vittinge kyrka.
Foto: Linnea Dunér

Vittinge kyrkogård

Vittinge kyrkogård ligger i anslutning till kyrkan och består av gamla och nya kyrkogården, urnlunden, minneslunden och askgravlunden.

Gamla kyrkogården

De gravplatser som ligger innanför kyrkomurarna tillhör den gamla delen av kyrkogården. Här finns 709 gravplatser, både kistgravar och urngravar. Här får inte längre kistor gravsättas.

Nya kyrkogården

De gravplatser som ligger utanför kyrkomurarna tillhör den nya delen av kyrkogården. Här finns i nuläget cirka 230 gravplatser, både kistgravar och urngravar.

Urnlunden

Urnlunden är vackert belägen bakom nya kyrkogården. Här finns cirka 125 urngravar.

Askgravlunden

Askgravlunden ligger på nya kyrkogården. Intill askgravlunden finns en stenmur med bronsplaketter med uppgifter om dem som är gravsatta där.

Minneslunden

Minneslunden är en anonym gravplats på nya kyrkogården. Framför minneslunden finns en grusbädd där anhöriga får smycka med lösa blommor och ljus, dock ej med gravlyktor eller planterade växter.

Gravstenssäkerhet

Det är viktigt att gravstenar står stabilt, för både kyrkogårdsbesökarnas och personalens säkerhet. Församlingen har ansvar för den allmänna säkerheten på kyrkogården. Men det är gravvårdsinnehavaren (ofta närmast anhörig) som har ansvaret för den enskilda stenen.

Om vi bedömer att en sten riskerar att orsaka en olycka, är det alltså du som gravrättsinnehavare som behöver se till att stenen står stadigt igen. Här finns ett dokument med instruktioner kring gravsäkerhet:

Instruktion för prövning av gravstenssäkerhet för monterade gravstenar (pdf, 444 K)