Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vittinge kyrkogård

Vittinge kyrkogård består av gamla och nya kyrkogården, urnlunden, minneslunden och askgravlunden.

Gamla kyrkogården

De gravplatser som ligger innanför kyrkomurarna tillhör den gamla delen av kyrkogården. Här finns 709 gravplatser, både kistgravar och urngravar. Här får inte längre kistor gravsättas.

Nya kyrkogården

De gravplatser som ligger utanför kyrkomurarna tillhör den nya delen av kyrkogården. Här finns i nuläget ca 230 gravplatser, både kistgravar och urngravar.

Urnlunden

Urnlunden är vackert belägen bakom nya kyrkogården.
Här finns ca 125 urngravar.

Askgravlunden

Askgravlunden ligger på nya kyrkogården. Intill askgravlunden finns en stenmur med bronsplaketter med uppgifter om de som är gravsatta där.

Minneslunden

Minneslunden är en anonym gravplats på nya kyrkogården. Framför minneslunden finns en grusbädd där anhöriga får smycka med lösa blommor och ljus, dock ej med gravlyktor eller planterade växter.

Läs mer om gravstenssäkerhet: