Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kyrkorådet

Kyrkorådet är det beredande och verkställande organet i församlingen, de bereder de ärenden som ska handläggas av kyrkofullmäktige. Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Kyrkorådet i Vittinge församling sammanträder vanligtvis en gång i månaden, med undantag för ett kortare sommaruppehåll. Protokollen finns att läsa på kansliet samt i pdf-format längre ner på den här sidan.

Ledamöter under mandatperioden 2018-2021

Ordinarie

Gudrun Wängelin Lernskog, ordförande
Peter Ryholm, vice ordförande
Marcus Åstrand, kyrkoherde
Roger Ljungberg
Birgitta Eriksson
Anders Johansson
Birgit Persson
Eva Sandell
Michaela Flink

Ersättare

Madelen Gustafsson
Christina Wölger
Susann Stambolidou Tellebo
Hanna Kjellberg 
Sven-Olov Carlsson

Kontakt

Vid frågor eller för ytterligare kontaktuppgifter, kontakta kansliet på tel. 0224-620 37 eller vittinge.forsamling@svenskakyrkan.se.