En hand håller i en ordförandeklubba, på bordet en bok, ett protokoll och hett vattenglas.

Kyrkorådet

Kyrkorådet är det beredande och verkställande organet i församlingen. De bereder de ärenden som ska handläggas av kyrkofullmäktige. Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och har tillsammans med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Kyrkorådet i Vittinge församling sammanträder vanligtvis en gång i månaden med ett kortare sommaruppehåll. Protokollen finns att läsa på kansliet.

Ledamöter under mandatperioden 2022–2025

Ordinarie

Stig Engström, ordförande
Anders Johansson, vice ordförande
Marcus Åstrand, kyrkoherde
Roger Ljungberg
Gudrun Wängelin Lernskog
Linda Allfjord
Mats Skoglöv
Magnus Roman
Ulla-Britta Andersson

Ersättare

Madelen Gustafsson
Christina Wölger
Tim Johansson
Inga-Britt Thalin
Marga Karttunen

Kontakt

Vid frågor eller för ytterligare kontaktuppgifter, kontakta kansliet på 0224-620 37 eller vittinge.forsamling@svenskakyrkan.se.