Ordförandeklubba.
Foto: Jason Morrison

Kyrkofullmäktige

Medlemmar i församlingen väljer vid varje kyrkoval ett kyrkofullmäktige med femton ledamöter och åtta ersättare. Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i församlingen och sammanträder vanligtvis två gånger om året.

Vittinge församlings kyrkofullmäktige sammanträder vanligtvis i maj och november. På sammanträdet i maj är huvudärendet årsredovisningen för föregående år och på sammanträdet i november är huvudärendet kommande års budget.

Sammansättning

Kyrkofullmäktige 2022–2025 är sammansatt enligt följande:

Ordinarie

 • Gerd Karlsson, ordförande

 • Stefan Larsson, vice ordförande

 • Gudrun Wängelin Lernskog

 • Ulla Andersson

 • Anders Johansson

 • Stig Engström

 • Birgitta Eriksson

 • Elisabet Roman

 • Johannes Risberg

 • Magnus Roman

 • Peter Söderlund

 • Magnus Svensson

 • Markus Johansson  

 • Hans Edholm

 • Christina Wölger

Ersättare

 • Birgitta Johansson

 • Linda Lejon

 • Sven Olov Karlsson

 • Marga Karttunen

 • Peter Ryholm

 • Mats Skoglöv

 • Kicki Wappsell

 • Eva-Britt Ångman