Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kyrkofullmäktige

Medlemmar i församlingen väljer vid varje kyrkoval ett Kyrkofullmäktige med femton ledamöter och åtta ersättare. Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i församlingen.

Vittinge församlings kyrkofullmäktige sammanträder i regel två gånger per år, vanligtvis i maj och november. På sammanträdet i maj är huvudärendet årsredovisningen för föregående år och på sammanträdet i november är huvudärendet kommande års budget. Protokollen finns att läsa här på hemsidan (se nedan) och på kansliet.

Sammansättning

Kyrkofullmäktige 2018-2021 är sammansatt enligt följande:

 • Stig Engström, ordförande

 • Hans Edholm, vice ordförande

 • Gudrun Wängelin Lernskog

 • Gerd Carlsson

 • Anders Johansson

 • Anna-Maria Johansson

 • Birgitta Eriksson

 • Peter Ryholm

 • Johannes Risberg

 • Cari Hildebrand

 • Kristina Wölger

 • Magnus Svensson

 • Charlotta Torssander

 • Stefan Larsson

 • Birgitta Johansson

Ersättare

 • Susann Stambolidou Tellebo 

 • Kicki Wappsell 

 • Sven Olof Carlsson 

 • Inga-Britt Thalin 

 • Jörgen Markefka 

 • Birgit Persson 

 • Linda Lejon 

 • Bengt Thalin