Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Konfirmation

Konfirmationen är ett erbjudande till dig som är nyfiken på livet och vill veta mer om kristen tro och vad den kan betyda för dig.

Under konfirmandtiden får du genom bland annat diskussioner, samtal och gudstjänster möjlighet att fundera över vem du är och vad du tror. Det handlar om trosfrågor som vem Jesus är och vad det står i Bibeln, men också om grundläggande mänskliga frågor, till exempel om vad som är rätt och orätt, om vänskap, kärlek och meningen med livet - frågor som alla människor ställs inför därför att ingen lever sitt liv ensam.
 
Konfirmandtiden avslutas med en konfirmationsgudstjänst. Konfirmationen är en bekräftelse av ditt dop. I Guds ögon är alla människor värdefulla. Konfirmationen är ett sätt att bekräfta detta för just dig.

Vill du konfirmera dig?

2018 är det dags för dig som är född 2004 att skriva in dig. Även du som är äldre men inte är konfirmerad sedan tidigare är välkommen. Inskrivning sker den 2 september efter gudstjänsten i Kyrkans allrum som börjar kl 11. Om du inte kan komma då går det bra att ringa eller maila i stället.

Kontakt: Marcus Åstrand, 0224-620 25, marcus.astrand@svenskakyrkan.se eller Johannes Risberg, 0224-620 47, johannes.risberg@svenskakyrkan.se.

Läs mer om konfirmation på Svenskakyrkan.se