Foto: ElisabetLarson

Hofors församling

I kyrkan möts det jordiska och himmelska. I kyrkorummet kan du känna värme, glädje och gemenskap men du kan också i dess stillhet finna vila, glädje och tröst! Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission (KO 2 kap, 1 §)