Foto: E Larson

Hofors församling

I kyrkan möts det jordiska och himmelska. I kyrkorummet kan du känna värme, glädje och gemenskap men du kan också i dess stillhet finna vila, glädje och tröst!

En kvinna läser ur Bibeln.

Starka kvinnor i bibeln

En ny samtalsgrupp

Kalender i Hofors kyrka & församlingshem

I kalendern finns alla öppna grupper/träffpunkter

Öppna förskolan

Tisdagar och onsdagar

Ljusbäraren

Kom och fira Sinnesromässa

Sinnesromässa söndag den 26 maj kl 17.00

Komminister sökes

Är du den vi söker?

Någon sitter vid ett skrivbord och arbetar på sin laptop.

Öppettider expeditionen

Måndag - torsdag kl 10.00 - 12.00

Kom och fyll våra lokaler med lek, skratt och pyssel. Just nu fullt men vi har köplats åt dig.

Lågstadieelever är välkomna att anmäla sig till Miniorerna

Kom och fyll våra lokaler med skratt och pyssel. Just nu fullt men vi har köplats åt dig.

Du i mellanstadiet är välkommen att anmäla dig till Äventyrarna

Språkcafé i Hofors

Tisdagar kl 13 - 15

En gåva till glädje för två!

Hjälp oss hjälpa de som behöver! Via "Akut diakoni i Hofors församling" finns möjligheten!

Ekonomiskt bistånd & Akut diakoni

Församlingen har begränsade resurser att stödja ekonomiskt men Bergströmska fonden finns att ansöka ur för barnfamiljer och genom Akut diakoni finns möjlighet att ansöka om en "matkasse".

Gravar & skötsel

För att en grav skall få finnas kvar måste minst en gravrättsinnehavare vara antecknad och graven måste hållas i vårdat skick!

Kyrkogårdens mark är täckt av gula löv.

Gravstenskontroll

Gravstenarna på Hofors kyrkogård provtrycktes 2021

Allén mot kapellet

Ser du skylten på kyrkogården?

Några gravar har fått en skylt att vi söker kontakt

Kyrkan flaggar på halv stång

vid begravningsgudstjänst i kyrkan

Begravning i Hofors

Farväl vid livets slut

Kyrkans byggande

GDPR - dataskyddsförordningen

Ansvarsfullt och respektfullt hanterande av personuppgifter

Parkbänk vid kanalen

Du behövs hos oss

I gudstjänster och aktiviteter, oavsett om formerna är traditionella eller nyskapande, möter människor varandra och Gud. Tillsammans blir vi en kyrka – byggnaden är ingen kyrka utan människorna i den.

Kvinnlig präst på strand med barn i bakgrunden.

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer.

Act Svenska kyrkans blogg

Vi lever alla under samma himmel. Vi har samma rättigheter men verkligheten ser olika ut Läs berättelser och hör röster från Act Svenska kyrkans arbete runt om i världen.

Bli medlem i Svenska kyrkan

Du kan bli medlem i Svenska kyrkans gemenskap oavsett vem du är och om du har varit medlem tidigare eller inte. Här finns en plats för dig som har frågor om tro, livet eller tankar om dig själv, men också för dig som vill engagera dig för en bättre värld.