Internationellt arbete

Svenska kyrkans internationella arbete innebär långsiktlig utveckling, snabb katastrofhjälp och kampen för en mer rättvis värld. I Hofors arbetar vi varje år med olika projekt.

Svenska kyrkans internationella arbete, stödjer projekt som skapar säkerhet för människor som lever mitt i krig. Projekt som lär människor att läsa och skriva och som ger möjlighet till försörjning, självkänsla och en röst.  

Tyngdkraften i Svenska kyrkans internationella arbete ligger i att hitta hjälp till självhjälp. Genom bl.a. undervisning och mikrolån kan vi ge möjlighet för någon eller några att starta en verksamhet som kan leda till en eller flera familjers försörjning.

Vill du vara med och ge en gåva för att stödja arbetet? Skicka gärna gåva via swish och kom ihåg att skriva vad pengarna avser! Ex. vis Internationellt arbete

Swish

Vårt swishnummer är 123 237 73 56