Hofors kyrka
Foto: E Larson

Visste du att...

I Hofors kyrka av Erik Hedbom kan vi läsa fakta om Hofors församling och dess historia. Nedan finner du ett axplock!

 • Hofors blev kapellförsamling 1911
 • Hofors församling bildades 1944 genom delning från Torsåker
 • Kyrksalen i Kyrkskolan nyttjades som gudstjänstrum sedan 1899
 • 19 maj 1961 togs första spadtaget till kyrkbygget i Hofors
 • Kyrkans arkitekt heter Bengt Romare
 • 3 november 1962 invigdes kyrkan av ärekbiskop Gunnar Hultgren
 • Kostnaderna för kyrkbygget och omgivande parker uppgick till 2,5 milj kr
 • Kyrkklockorna är gjutna hos Bergholtz klockgjuteri i Sigtuna
 • Församlingen fick egen kyrkogård 1908
 • Gravkapellet byggdes 1919 efter ritningar av Gustaf Ankarcrona
 • Klockstapeln skänktes av Hofors Aktiebolag 1908
 • Kyrkornet mäter 34 meter
 • Det stora träkorset i kyrkan var menat att bli ett provisorium
 • 1968 fick kyrkan sin stora läktarorgel, byggd av Mårtenssons orgelfabrik i Lund
 • På 1940 talet anlades en urnlund
 • Omkring 1970 tillkom minneslunden

Källa: Hofors kyrka av Erik Hedbom