Foto: Elisabet Larson

Forsbergs grav

Vem var han som vilar i den pampiga graven?

Information om Forsbergs grav - gravplats 1 999

Många har frågat oss om den pampiga gravplatsen på bilden ovan och därav har vi sammanställt  information om gravplatsen som heter Forsbergs grav.

Uno Forsberg har en pampig grav på Hofors kyrkogård och har haft en särskild betydelse för SKF och Hofors Bruk.

1882 föddes han i Arbrå men uppväxten var i Horndal
1912 anställdes Forsberg på SKF
1914 utses han till överingenjör vid SKF
1919 -1937 var Forsberg vice verkställdande direktör 
1934 - 1937 disponent vid Hofors Bruk
1937-1941 blev Forsberg verkställande direktör för SKF koncernen

1912 vigdes Forsberg med Anna Elsa Martha Lucia Stenberg
1938 avlider hustrun Anna Elsa Martha Lucia Stenberg
1941 avlider Uno Forsberg

Åt Hofors Bruks utveckling ägnade Forsberg stort intresse. Han insåg tidigt vilken stor betydelse den egna framställningen av stål hade framför allt med hänsyn till möjligheterna att höja stålkvaliteten genom ett intimt, och direkt utbyte av erfarenheter, mellan kullagerfabriken och ståltillverkningen.
Allt eftersom SKF köpte nya fabriker i utlandet blev det Forsbergs uppgift att hos dessa introducera det svenska stålet och det var en uppgift som beslutsamt genomfördes. Under Forsbergs tid tredubblades kapaciteten vid Hofors Bruk.

Inom det svenska näringslivet och dess organisationer innehade Forsberg en mängd uppdrag. I Sveriges industriförbund arbetade Forsberg i utskott och kommittéer för lösandet av den svenska industrins krisproblem. Såsom fullmäktig i Jernkontoret tog han initiativ till den metallurgiska forskningens omorganisation.

Källa: Hofors hembygdsförening