Foto: Birgitta Bergqvist

Information begravning ej kyrklig

Oavsett vad du tror eller inte tror så får du en dag en plats på en begravningsplats.

Begravningsombud

Begravningsombud i Hofors kommun och kontaktuppgifter

E-post till ombudet:    . majadangardt@gmail.com

Telefon: 070-414 12 50

I Hofors finns vårt vackra gravkapell där du kan ordna en fin ceremoni oavsett vilken tro du har. På kyrkogården finns förutom enskilda gravar, kolumbarium och minneslund.

För muslimer har vi tecknat avtal med Sandvikens församling.