Begravning i Hofors

Farväl vid livets slut

Begravningsgudstjänsten

Avskedet är viktigt och i samtal med prästen kan ni skapa ett fint avsked. Att välja en kyrklig begravningsgudstjänst är inte självklart men tjänsten är helt gratis. Det är om den avlidne tillhör Svenska kyrkan som är avgörande om möjligheten finns.

Begravningen

Till begravningsgudstjänsten finns en utformad ordning med vissa fasta punkter. Den ger samtidigt möjlighet för anhöriga att tillsammans med präst och musiker utforma gudstjänsten. Tillsammans väljer ni psalmer, musik, medverkan av solister och kör. Som anhörig behöver du bara vara helt närvarande med alla dina känslor och tankar. 

Gudstjänsten

Tid för begravning bokas vanligen via begravningsbyrå och tider finns i första hand på fredagar. Begravningsbyrån bokar tiden hos vår kanslist som i sin tur bokar präst och musiker.  

KYRKA ELLER GRAVKAPELL

Kyrkorummet är stort men det finns möjlighet att möblera med kyrkstolar i halvcirklar runt kistan och på så vis skapa ett ”rum i rummet” om ni önskar ha er akt i kyrkan och är ett mindre sällskap.

Kapellet ligger på kyrkogården drygt 1 km norr om Hofors kyrka och rymmer max 50 personer.

Minnesstund

I samband med begravningsgudstjänsten finns det möjlighet att hyra församlingssal med tillhörande kök för minnesstunden.

Bokning av minnesstund och lokal kan göras vid mötet hos begravningsbyrån. Ofta bokas catering och då hyrs lokalen av cateringföretaget  i annat fall bokas lokalen på församlingsexpeditionen.

Församlingssalarna ligger i direkt anslutning till kyrkan och du når dom enkelt genom dörren längst fram i kyrkan.

Bårtäcke

Församlingen har ett fint blått bårtäcke med ett stort guldkors invävt. Bårtäcket är skänkt till församlingen och får användas vid kyrkliga begravningsgudstjänster.

Urnnedsättning

Önskas närvaro av präst vid urnnedsättningen bokas detta på församlingsexpeditonen. 0290-200 30

Begravning med bårtäcke

Bårtäcket som finns att låna

Kapellet

Information begravning ej kyrklig

Oavsett vad du tror eller inte tror så får du en dag en plats på en begravningsplats.

Begravningsavgift

Den begravningsavgift som alla folkbokförda i Sverige betalar skall täcka kostnaderna för begravningen dock ej begravningsgudstjänst.

Begravningsavgiften innefattar:

  • Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år
  • Gravsättning, inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av grav
  • Transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser
  • Kremering
  • Lokal för förvaring och visning av stoftet
  • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
  • Dessutom finansierar begravningsavgiften skötsel av de allmänna ytorna, administration för begravningsverksamheten, anläggning av nya begravningsplatser, vård av kulturhistoriskt mycket värdefulla gravplatser samt begravningsombudens verksamhet.