Foto: Elisabet Larson

Gravar & skötsel

För att en grav skall få finnas kvar måste minst en gravrättsinnehavare vara antecknad och graven måste hållas i vårdat skick!

Gravar, gravsättning, kremering, akt mm

I Hofors församling erbjuder vi gravplatser i urnkvarter, kistgrav eller minneslund.

Vi har tecknat avtal med Sandvikens församling för:

 • Gravsättning av muslimer på deras kyrkogård där särskild plats finns.
 • Krematorietjänster

För begravningsgudstjänster erbjuder vi kyrkorummet i Hofors kyrka och gravkapellet på Hofors kyrkogård.

Gravkapellet erbjuds för begravningsceremonier där lokal utan religiösa symboler ska användas.

I gravkapellet finns rum för förvaring och visning av stoftet.

 

Gravskötsel

Alla som har en grav är skyldiga att hålla den i vårdat skick men alla kanske inte har möjlighet att sköta själva och därför erbjuder församlingen skötsel till självkostnadspris.

 • Grundskötselpriset varierar på storleken på graven
 • Sommarplantering
 • Vårplantering
 • Höstplantering

Avtal kan tecknas på årsskötsel och faktura kommer automatiskt på våren så länge skötseln blir betald.

För att få teckna skötselavtal måste det finnas gravrätt och en antecknad innehavare på graven.

Prislista gravskötsel 2022

Gravrättsinnehavare

Gravrättsinnehavaren har rättigheter:

 • Bestämma över vem eller vilka personer som ska få läggas i den grav du har rätten till
 • En kista eller urna kan inte gravsättas utan ditt medgivande
 • Bestämma över hur gravanordningen (gravstenen) ska se ut tillsammans med kyrkogårdsförvaltningen
 • Bestämma om du vill att det ska vara blommor planterade på graven

Gravrättsinnehavaren har skyldigheter:

 • Graven sköts, antingen genom att du eller dina anhöriga sköter om graven, planterar blommor, krattar grus i förekommande fall och håller graven snygg eller att ni betalar en avgift för att kyrkogårdspersonalen ska utföra arbetet. Ett sådant skötselavtal hjälper församlingsexpeditionen till med att upprätta
 • Den sten som finns ska stå upprätt och vara säker så att den inte kan orsaka skada för kyrkogårdspersonalen eller besökare till kyrkogården.  Om du ser att din gravsten lutar, kontakta gärna kyrkogårdspersonalen. De kan antingen utföra arbetet eller anlita någon som gör det, men kostnaden för detta täcks inte av begravningsavgiften. Det är gravrättsinnehavaren som betalar för detta.

Läs mer om rättigheter och skyldigheter i dokumentet nedan.

Att vara gravrättsinnehavare innebär