Joyful

Mål: " ...att hitta en växtplats för människor i sångglädjen och texternas budskap samt att vara goda inspiratörer för kyrkobesökare."

Joyful övar på torsdagar kl 18.30-20.30 i kyrkan. 
Joyful är en sammanslagning av Gloriakören och Alla-Kan-Sjunga kören

Vid frågor kontakta Tomas Nordlund 070-416 70 56 eller Mikael Wikman 073-214 36 58