Foto: Magnus Aronsson

Bälingebygdens församling

”Vi skapar en fristad där vi ger plats för våra livsfrågor, utforskar, delar och utmanar vår kristna tro.”

Bälingebygdens församling

 

Besöksadress/Postadress
Bindarvägen 10
74381 Bälinge

E-post: balingebygdens.forsamling@svenskakyrkan.se

Telefon: 018-355001

Telefontid: 09.30-15.00

Besökstid: 09.30-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Bg: 5243-1624

Swish: 123 326 31 67

 

Foto: Magnus Aronsson

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.


Välkommen att bli medlem

Som medlem är du välkommen att ta del av det kyrkan erbjuder. Du är också, genom att betala kyrkoavgiften, med och tar ansvar för kyrkans framtida utveckling och kamp för kärlek, människovärde och livskvalitet.

Varje år finns många av våra över 6,4 miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan till exempel vara i kören, på konfirmationslägret, vid en anhörigs begravning eller i en insamling till det internationella arbetet för bistånd och utveckling.

Ditt medlemskap gör skillnad